drs. T.H. van Hoek (Taco)

  • Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)
  • Lid Interdepartementale Commissie voor Economisch Structuurbeleid (ICES/ICRE)
  • Lid Rijksplanologische en Rijksmilieuhygienische Commissie (RPC/RMC)
  • Lid VROM-Raad
  • Lid van de SER-commissie voor Ruimtelijke inrichting en Bereikbaarheid (RIB)
  • Adviserend lid cie van Wijzen ICES-KIS
  • Lid van de commissie van deskundigen IJzeren Rijn
  • Lid van de visitatiecommissie evaluatie spoorwetgeving (cie Sorgdrager)
  • Voorzitter stuurgroep en werkgroep MKBA Parkstad Limburg