Hallo wereld!

Welkom bij WordPress. Dit is je eerste bericht. Pas het aan of verwijder het en start met bloggen!

2014: ruime verdubbeling aankopen

De transacties vertegenwoordigen een volume van ruim € 5,1 miljard (koopsommen vrij op naam).  De stijging is in 2014 met name te verklaren door meer aankopen, te weten € 1 miljard versus € 467 miljoen in 2013. De verkopen bedroegen € 614 miljoen in 2013 ten opzichte van € 657 miljoen in 2014.

winkelbeleggingen: stijgende rendementen bij verkopen

bar-th-retail-vk
De gerealiseerde bruto aanvangsrendementen bij verkopen van winkelcomplexen zijn sinds het tweede half jaar van 2012 aan het stijgen. In het register is te zien dat de laatste jaren met name sprake is van verkopen van gemiddeld “kleinere” winkelbeleggingen in stadscentra buiten de Randstad. Bijna alle transacties vonden plaats tussen institutionele beleggers (verkopende partij) en particuliere beleggers.

doorgroei aantal transacties

t-n
Op 31.12.14 waren er 585 beleggingstransacties bij het centrale register gemeld (sinds 1.1.11). De transacties vertegenwoordigen een volume van ruim € 5,1 miljard (koopsommen vrij op naam). In 2014 werden er 149 transacties gemeld met een volume van € 1,7 miljard. Dit is een stijging van 55% ten opzichte van 2013 (€ 1,1 miljard).

woningbeleggingen: mediane BAR bij koop-aanneming 5,6% (H2, 2014)

bar-th-woningen-ka
Naast aan- en verkopen van woning- beleggingen registreert StiVAD eveneens kenmerken van “turn key”- en koop-aannemingovereenkomsten. Dit geeft een goed inzicht in de rendementen die beleggers bereid zijn te betalen voor nieuwbouw woningcomplexen, die gemiddeld genomen 1 tot 1,5 jaar later worden opgeleverd. In H2 2014 bedroeg de mediane BAR 5,6% voor koop-aannemingovereenkomsten. De stijging die sinds 2011 plaatsvindt, is niet eenduidig te verklaren. Onder andere de kapitaalmarktrente, de locatie, de omvang van de belegging en het portefeuillebeleid hebben alle invloed op de rendementsontwikkelingen.

 

kantoorbeleggingen: sterke tweedeling

bar-th-kantoren-vk
De tweedeling in de kantorenbeleggingsmarkt is kenmerkend. In het laatste half jaar van 2014 werd er een leegstaand kantoor van de hand gedaan tegen een BAR van bijna 60%. Daar staat tegenover de verkoop van een kantoorbelegging tegen 6,75%. De mediane verkoop BAR was 11,25%. Let op: deze BAR is gebaseerd op slechts 8 transacties.