• Heeft uw organisatie interesse om deel te nemen in een van onze platformproducten?
  • Is uw organisatie een “professionele vastgoedorganisatie, met langjarige goede naam en faam, wiens hoofdactiviteit het beleggen in onroerend goed is, of wiens activiteit direct van het beleggen in onroerend goed is afgeleid”?
  • Kan uw organisatie betrouwbare data aanleveren of op andere wijze een bijdrage leveren aan de stichting?

Neem dan contact met ons op.