Vastgoedbeleggingstransactieregister

Het gaat bij het register niet alleen om de registratie van gegevens van aangekochte of verkochte panden, maar ook om registratie van onder meer huurgegevens, de koopsom, een viertal verschillende bruto aanvangsrendementen, de grondsituatie en de exploitatiekosten. Deze gegevens moeten voldoen aan bepaalde definities om vervuiling van het register te voorkomen. De gegevens moeten taxateurs houvast geven om tot onderbouwde waarderingen te komen.

“schillenmodel”

Gekozen is voor het bouwen van een register met een zogenaamd “schillenmodel”. Daardoor blijven bepaalde commercieel gevoelige transactiegegevens vertrouwelijk en zijn die alleen volledig in te zien door de partij die de transactie aanmeldt. Wel krijgen de andere deelnemers en de voor hen werkende taxateurs inzage in de voor hen relevante ‘geschoonde’ referentiegegevens. Het schillenmodel is noodzakelijk, omdat bijvoorbeeld ook beursgenoteerde ondernemingen aan het initiatief deelnemen.

Transparantie op basis van referentiegegevens over aan- en verkopen moet geprefereerd worden boven gegevensafscherming gericht op het korte termijn eigenbelang. De Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt moet interessant blijven voor (internationale) institutionele beleggers. Transparantie en goed onderbouwde vastgoedwaarderingen zijn essentieel voor een gezonde beleggingsmarkt.