De stichting vastgoeddata “StiVAD” is een non profit informatieplatform. De stichting is eigenaar van de database. De eigenaar-deelnemers behouden de intellectuele eigendomsrechten van de
data. De organisatie structuur is een afspiegeling zijn van de deelnemers: institutionele vastgoedbeleggers, corporaties en taxateurs.