Organisatie

De organisatiestructuur is een afspiegeling van de deelnemers:

  • (institutionele) vastgoedbeleggers
  • corporaties
  • accountants
  • taxateurs

Het bestuur wordt gevraag en ongevraagd geadviseerd door de gebruikersgroepen van onze producten:

  • FIN-gebruikersgroep
  • VBT-registergebruikersgroep