Achtergrond: twijfels over waarderingen

Onder invloed van de kredietcrisis in 2008 en de schuldencrisis in 2011 waren er twijfels gerezen over de waarde van vastgoed. Politici en toezichthouders DNB en AFM zetten vraagtekens bij de betrouwbaarheid van vastgoedtaxaties. Makelaars verkondigden dat de boekwaardes – van vooral kantoren – nog vele miljarden te hoog waren. Vastgoedbeleggers klaagden over de onderbouwing van taxaties. Taxateurs wezen op een gebrek aan marktreferenties. Alles bij elkaar nam de maatschappelijke druk om te komen tot een verbetering van de taxatiepraktijk toe.

Vastgoedbeleggingstransactieregister: t.b.v. betere onderbouwing waarderingen

Tegen deze achtergrond heeft de Vereniging van Institutionele Beleggers Nederland (IVBN) de handschoen in 2010 opgepakt om te komen tot een goed vastgoedbeleggingstransactieregister ten behoeve van betere marktreferenties. Het doel van het register is onafhankelijke vastgoedtaxateurs houvast te geven voor hun waarderingen op marktwaarde. Door meer beschikbare en betrouwbaardere marktreferenties kunnen taxaties beter worden onderbouwd en worden gevalideerd. Het register werd in 2011 ondergebracht bij de speciaal hiervoor opgerichte onafhankelijke Stichting Vastgoeddata “StiVAD”. Een onafhankelijke stichting opende de weg voor niet-IVBN deelnemers.

IVBN-initiatief

Het initiatief om te komen tot een referentieregister voor vastgoedbeleggingstransacties is genomen door de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland – kortweg IVBN. De IVBN is een belangenbehartigingsorganisatie voor institutionele beleggers in Nederlands vastgoed.De vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en – al dan niet beursgenoteerde – vastgoedfondsen.

IVBN: Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland

De leden van de IVBN hebben voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens voor zo’n 150 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en garages. Zij verhuren circa 133.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel onroerend goed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2), bedrijfsruimten en parkeergarages.