VBTR

Vastgoed­­beleggings­transactie ­­register

Onderbouw uw vastgoedwaarderingen met actuele marktreferenties:

  • online transactiedata direct afkomstig van vastgoedeigenaren
  • meer dan 50 variabelen per transactie
  • gedetailleerde kaartweergaven met aanvullende open source datalagen van onder andere Basis Administratie Gemeenten (BAG)
  • datasets beschikbaar ten behoeve van research
  • werken aan meer markttransparantie, vertrouwen en professionalisering

FIN

Footfall Index Netherlands

Benchmark uw winkelportefeuille met robuuste landelijke passantenindices:

  • meer dan 20 miljoen getelde bezoekers per maand
  • 14 specifieke en geanonimiseerde (sub)indices
  • vergelijk uw winkelbelegging met de prestaties van uw belangrijkste concurrenten
  • multidimensionale data geschikt voor gedetailleerde prestatie-analyse
  • benchmark uw beleggingsstrategie met alternatieve strategieën