Visie: unieke dataproducten door het delen van data

Betrokkenen bij StiVAD hadden bij de oprichting van de Stichting Vastgoeddata “StiVAD” in oktober 2011 al de ambitie om meer dan alleen vastgoedbeleggingstransactiedata uit te wisselen. Als neutraal informatieplatform kan StiVAD een essentiële rol spelen bij andere vastgoeddataprojecten. Zo werken sinds 2015 een twaalftal winkelbeleggers met StiVAD samen om te komen tot een Nederlandse winkelpassantenindex (NWPI). Door gezamenlijk data te delen via een neutraal informatieplatform kunnen zij benchmarks ontwikkelen zonder de concurrentieverhoudingen te verstoren. Door het delen van data kunnen partijen verder professionaliseren en werken aan meer markttransparantie. Het laatste zal weer leiden tot meer vertrouwen in de vastgoedmarkten.

Doelstellingen StiVAD

StiVAD heeft tot doel:

  • “om transparantie op de vastgoedmarkten te bevorderen;
  • middels het opbouwen van een register;
  • teneinde de deelnemers informatie te leveren op het gebied van vastgoed en vastgoedtransacties;
  • welke informatie het valideren van vastgoedwaarderingen ondersteunt;
  • op een neutrale en gereglementeerde wijze”.

– artikel 2 van de statuten.