• een neutraal informatieplatform
  voor vastgoed

  Omarm samenwerking! Neem voorsprong in de digitale wereld

 • het informatieplatform
  met de hoogste kwaliteit
  vastgoeddata

  StiVAD werkt direct samen met vastgoedeigenaren als dataleverancier

non profit

StiVAD verkoopt geen data aan derden. Dataleveranciers behouden hun intellectuele eigendomsrechten.

onafhankelijk

StiVAD is een neutraal en gereglementeerd informatieplatform. Daarom zijn partijen bereid vertrouwelijke data aan te leveren en, na bewerking tot zinvolle informatie, te delen.

hoogwaardig

StiVAD ontvangt rechtstreeks data van onder andere vastgoedeigenaren. StiVAD werkt niet met algoritmes, maar “fact-based”.

StiVAD maakt transparantie zichtbaar

StiVAD is opgericht tijdens de Kredietcrisis, toen institutionele beleggers, taxateurs en toezichthouders zagen dat het ontbreken van betrouwbare marktreferenties onzekerheid veroorzaakte over de waarde van vastgoed.

Het vastgoedbeleggingstransactie-register van StiVAD levert sindsdien betrouwbare referenties. Doordat eigenaren van vastgoed zelf de data aanleveren is informatie over aankoopprijs en rendementen tot in detail beschikbaar.

Aansluiting bij StiVAD biedt deelnemende partijen een voor iedereen zichtbaar bewijs van volledige openheid en transparantie. Door de snelle groei is StiVAD een steeds completere bron voor beleggingstransactiegegevens. Zo draagt StiVAD bij aan betere taxaties, financiële stabiliteit en markttransparantie.

Nieuws

Groei meldingen transacties

In het register stonden begin december 2021 4.021 transacties,…

Kantoren 3e kwartaal 2021: BAR 7% mediaan | 3,5% min

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR…

Plus Taxaties treedt toe tot StiVAD

Het landelijk opererende taxatiebureau Plus Taxaties heeft zich…

Focus op Feiten

Vastgoed­­beleggings­transactie­­ register (VBTR)

Onderbouw uw vastgoedwaarderingen met actuele marktreferenties:

 • online transactiedata direct afkomstig van vastgoedeigenaren
 • meer dan 50 variabelen per transactie
 • gedetailleerde kaartweergaven met aanvullende open source datalagen van onder andere Basis Administratie Gemeenten (BAG)
 • datasets beschikbaar ten behoeve van research
 • werken aan meer markttransparantie, vertrouwen en professionalisering

Footfall Index Netherlands (FIN)

Benchmark uw winkelportefeuille met robuuste landelijke passantenindices:

 • meer dan 25 miljoen getelde bezoekers per maand
 • 14 specifieke en geanonimiseerde (sub)indices
 • vergelijk uw winkelbelegging met de prestaties van uw belangrijkste concurrenten
 • multidimensionale data geschikt voor gedetailleerde prestatie-analyse
 • benchmark uw beleggingsstrategie met alternatieve strategieën

Meer informatie?

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

Wij werken samen met 74 deelnemers

Onze deelnemers werken aan transparantere vastgoedmarkten, meer marktvertrouwen en verdere professionalisering.

Transparante vastgoedeigenaren

Toegelaten taxateurs

Logo OTN

Toegelaten accountants