• het informatieplatform
  met de hoogste kwaliteit
  vastgoeddata

  StiVAD werkt direct samen met vastgoedeigenaren als dataleverancier

StiVAD is een neutraal informatieplatform voor vastgoed.

Omarm samenwerking! Neem voorsprong in de digitale wereld.

non profit

StiVAD verkoopt geen data aan derden. Dataleveranciers behouden hun intellectuele eigendomsrechten.

onafhankelijk

StiVAD is een neutraal en gereglementeerd informatieplatform. Daarom zijn partijen bereid vertrouwelijke data aan te leveren en, na bewerking tot zinvolle informatie, te delen.

hoogwaardige data

StiVAD ontvangt rechtstreeks data van onder andere vastgoedeigenaren. StiVAD werkt niet met oncontroleerbare algoritmes, maar “fact-based”.

Vastgoed­­beleggings­transactie­­ register (VBTR)

Onderbouw uw vastgoedwaarderingen met actuele marktreferenties:

 • online transactiedata direct afkomstig van vastgoedeigenaren
 • meer dan 50 variabelen per transactie
 • gedetailleerde kaartweergaven met aanvullende open source datalagen van onder andere Basis Administratie Gemeenten (BAG)
 • datasets beschikbaar ten behoeve van research
 • werken aan meer markttransparantie, vertrouwen en professionalisering

Footfall Index Netherlands (FIN)

Benchmark uw winkelportefeuille met robuuste landelijke passantenindices:

 • meer dan 25 miljoen getelde bezoekers per maand
 • 14 specifieke en geanonimiseerde (sub)indices
 • vergelijk uw winkelbelegging met de prestaties van uw belangrijkste concurrenten
 • multidimensionale data geschikt voor gedetailleerde prestatie-analyse
 • benchmark uw beleggingsstrategie met alternatieve strategieën

Focus op Feiten

Wij werken samen met 67 deelnemers.

Onze deelnemers werken aan transparantere vastgoedmarkten, meer marktvertrouwen en verdere professionalisering.

Transparante vastgoedeigenaren

Toegelaten taxateurs