Aantal deelnemers in StiVAD groeit sterk

Opening tijdelijke woningen bij StiVAD-deelnemer Sayaz in Den Bosch

Het aantal deelnemers in Stichting Vastgoeddata “StiVAD” is in 2019 met tien gegroeid. De woningcorporaties Cascade, Maasvallei, Mitros, WellerWonen, Woningbedrijf Velzen, WoonPlus, WoonPunt, Woonwaarts, Zayaz en ZVH traden toe. Het totaal aantal deelnemende partijen komt daarmee op 74.

Mede door de toename van het aantal deelnemers groeide ook het aantal meldingen van vastgoedbeleggingstransacties. Het register omvat nu 2.327 beleggingstransacties met een totale waarde van 23,27 miljard euro. De waarde van het vastgoed onder beheer bij aangesloten vastgoedpartijen (AUM) bedraagt circa 180 miljard euro. Ook de wetenschap en toezichthouders weten de weg naar StiVAD nu meer en meer te vinden in hun zoektocht naar hoogwaardige datasets.

Marktwaarde in verhuurde staat

De recente aansluiting van woningcorporaties hangt samen de verplichting op grond van de Woningwet hun bezit (deels) te waarderen op ‘marktwaarde in verhuurde staat’. Daarnaast kiezen steeds meer woningcorporaties vrijwillig voor dit waardebegrip, om daarmee sturen op rendement mogelijk te maken.

Onder de deelnemers van StiVAD bevinden zich institutionele beleggers, woningcorporaties, taxateurs van groot zakelijk vastgoed en accountants. De stichting is in 2010 opgericht door de vereniging van institutionele beleggers in Nederland (IVBN) en startte met zeventien zogeheten founding fathers, met als doel betrouwbare marktreferenties voor betere taxaties.

Onderbouwing van waarderingen

Aangesloten partijen melden hun beleggingstransacties in het vastgoedbeleggingsregister van StiVAD. Deelnemende taxateurs kunnen deze marktreferenties gebruiken voor de onderbouwing van hun waarderingen op marktwaarde. Eigenaren gebruiken de referenties onder andere voor het motiveren van (des-)investeringsbeslissingen voor beleggingscommissies en commissarissen.

Bestuursvoorzitter Robbert van Dijk van StiVAD is blij met de nieuwe toetreders: “Het is goed om te zien dat steeds meer vastgoedpartijen zich committeren aan markttransparantie. Het NRVT eist drie marktreferenties ter onderbouwing van elke taxatie. Robuuste waarderingen leiden tot meer vertrouwen in de vastgoedmarkt en dat is voor StiVAD een belangrijk doel.”