Groei beleggingstransacties

In het register stonden half september 2022 5.254 transacties:
* 1.862 woningcomplexen
* 1.152 winkels en winkelcentra
* 963 kantoren
* 850 bedrijfsvastgoed
* 313 woonzorgcomplexen
* 36 parkeergarages
* 78 overige

In de voorgaande zes maanden werden 623 nieuwe transacties toegevoegd. De meldingen van de afgelopen 12 maanden tellen tot nu op tot een totaal van 22,1 miljard euro. De waarde van alle transacties in het VBT-register samen beloopt 69,4 miljard euro.

Kantoren 2e kwartaal 2022: te weinig transacties

Tot en met het tweede kwartaal werden in 2022 vijf kantoorpanden verkocht waarbij StiVAD-deelnemers waren betrokken, met een totale waarde van 60,6 miljoen euro. Daarvan vielen de meeste in het eerste kwartaal. In het tweede kwartaal waren het er te weinig om zinnige uitspraken te doen over in de markt betaalde rendementen.

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR – theoretische huur – per kwartaal van kantorentransacties. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.

Winkels 2e kwartaal 2022: BAR 7,1% | 4,7% min

Het laagste BAR van 4,7% werd geregistreerd voor de aankoop door een institutionele belegger van een supermarkt en separaat winkelpand in Zeeland. Verkoper was een particuliere belegger. Er waren tot en met het tweede kwartaal zestien transacties waarbij een StiVAD-deelnemer was betrokken, voor een totale waarde van 180 miljoen euro. Het hoogste BAR in het tweede kwartaal van 8,4% werd betaald voor een winkelpand in Soest.

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR – theoretische huur – per kwartaal van winkeltransacties. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.

Woningen 2e kwartaal 2022: BAR 3,75% mediaan | 3,0% min

Tot en met het tweede kwartaal van 2022 registreerde StiVAD 14 transacties met woningcomplexen waarbij deelnemers in het transactieregister betrokken waren, met een totale waarde van 562,9 miljoen euro. Het mediane BAR kwam in het tweede kwartaal uit op 3,75%. De aankoop van 130 te bouwen woningen in Amsterdam-West leverde het laagste BAR van 3,0%. Het hoogste BAR van 4,3% werd betaald door een institutionele belegger voor een te bouwen wooncomplex met 98 eenheden in Waddinxveen.

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR (theoretische huur) per kwartaal van transacties met woningcomplex. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.

Woningen: geografische spreiding

In de eerste helft van 2022 waren de aankopen gelijkelijk gespreid over Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant met elk drie transacties onder StiVAD-deelnemers. Noord-Holland was de provincie met het laagste gemiddelde BAR van 3,7%, terwijl in Zuid-Holland en Noord-Brabant gemiddeld 4,2% werd betaald.

Woningen: mediane waarde per gemeente

De mediane waarde voor het BAR op basis van theoretische huur was in de eerste helft van 2022 met 3,7% het laagst in Amsterdam. Door het geringe aantal transacties kan er over andere gemeenten niets worden gezegd.

Bij de kaart: het mediane BAR – theoretische huur – per gemeente gebaseerd op woningbeleggingstransacties in de eerste helft van 2022.

Woningen: turnkey- en koopaannemingstransacties

Veel woningcomplexen worden verworven door middel van koopaanneming- en turnkey-overeenkomsten met een BAR-afspraak. Het merendeel van de transacties werd gesloten binnen twee bandbreedtes goed voor elk 42,9%, te weten tussen 3,7 en 4,1% en 4,2 en 4,6%. Het hoogste aanvangsrendement werd genoteerd in Waddinxveen, tegen fors lagere rendementen werd er gekocht in Amsterdam en Utrecht.

Beleggers steken eerste halfjaar 2022 €8 miljard in vastgoed

Vastgoedbeleggers hebben gemeten op basis van leverdatum in de eerste helft van 2022 voor ruim €8 miljard aan vastgoedbeleggingen gekocht. Een jaar eerder lag dit cijfer nog op een kleine €4,9 miljard euro. Dat constateert de Stichting Vastgoeddata ‘StiVAD’ op basis van meldingen van aangesloten beleggers en een analyse van transacties in het kadaster met een transactiewaarde van meer dan €5 miljoen euro.

Met een totale waarde van €2,8 miljard was de categorie bedrijfsruimte (inclusief logistiek) het populairst, gevolgd door woningen met €2,3 miljard.

Type vastgoed € * mln 2022 (2021)
Bedrijfsruimte (incl. logistiek) 2.778 (1.774)
wonen 2.329 (1.232)
kantoor 1.172 (575)
winkel 1.045 (422)
Zorg/maatschappelijk 434 (450)
hotel 247 (97)
overige 57 (101)
Totaal 8.063 (4.883)
Bron: StiVAD *op basis van leverdatum

Gemeten op basis van overeenkomstdatum kwam het beleggingsvolume over de eerste zes maanden uit op €6,75 miljard. Het aandeel van de StiVAD-deelnemers hierin bedroeg €1,33 miljard, ofwel 19%. In het segment Wonen spelen StiVAD-deelnemers een dominante rol. In het eerste halfjaar van 2022 kochten StiVAD-deelnemers voor bijna €1 miljard aan woningbeleggingen (te bouwen en bestaand). Dit is 54% van het totaal.

Rendementen nieuwbouw
De rendementen van projecten met nieuwbouwwoningen lieten de afgelopen jaren een aanhoudende daling zien. Het landelijk gemiddelde rendement op nieuwbouwwoningen kwam in de eerste helft van 2022 uit op 3,85%, voor bestaande woningen op 4,34%. Voor het hele jaar 2021 lagen deze percentages op respectievelijk 4,13 en 4,32. Het rendement voor bestaande woningen is ten opzichte van vorig jaar dus licht gestegen.

BAR theoretisch StiVAD-deelnemers
(gemiddeld, nieuwbouw: turnkey en koop-aanneming)
Jaar van landelijk landelijk
overeenkomst nieuwbouw bestaand
2020 4,47 4,75
2021 4,13 4,32
2022 3,85 4,34

Koopaanneming en turnkey
Institutionele beleggers aangesloten bij StiVAD kochten tot september 2022 in 23 overeenkomsten 2.200 te bouwen woningen met een gezamenlijke waarde van 665 miljoen euro. Over heel 2021 werden 55 overeenkomsten gesloten voor 5.300 woningen met een waarde van 1,8 miljard euro. In 2020 kochten aangesloten beleggers nog 8.700 te bouwen woningen voor 2,6 miljard euro in 69 transacties.

Spreiding nieuwbouwwoningen
De nieuwbouwplannen voor woningen concentreren zich vooral in de vijf grote steden. In 2021 is de helft van alle nieuwbouwwoningen opgeleverd in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Uit cijfers van StiVAD blijkt dat de geplande opleveringen van nieuwbouwwoningen in 2023, 2024 en 2025 zelfs voor 70 tot 80% in deze steden zijn gesitueerd.

Zorgvastgoed en hotels in trek
Nog steeds is zorgvastgoed vooral in trek bij gespecialiseerde zorgvastgoedbeleggers. In het eerste halfjaar werd voor €430 miljoen aan zorgvastgoedobjecten verkocht. In hotelvastgoed werd in de eerste jaarhelft 2022 voor €247 miljoen belegd. Dit is een toename van 39% ten opzichte van dezelfde periode in 2021. De grootste transactie was de aankoop door Tristan Capital Partners van het QO Hotel aan de Amstelvlietstraat in Amsterdam. De koper betaalde €90 miljoen voor het hotel, ofwel €312.500 per kamer.

Taxatiekantoor Envalue treedt toe tot StiVAD

De taxateurs van commercieel vastgoed van Envalue hebben zich aangesloten bij de Stichting Vastgoeddata `StiVAD`. Hiermee komt het aantal aangesloten taxatiebedrijven op zestien.

Het landelijk opererende taxatiekantoor Envalue gebruikt de modernste digitale technologieën voor het snel leveren van taxaties van commercieel onroerend goed. Met eenduidige data, automatisering en een gedigitaliseerd werkproces helpt Envalue haar klanten zoals banken, beleggers en woningcorporaties vooruit. Envalue biedt klanten een totaalpakket van twee keer snellere taxaties tot een online portaal waarin zij over langere perioden de prestaties van complete portefeuilles kunnen volgen.

Envalue bestaat sinds april 2020, is RICS-gereguleerd en in 2,5 jaar uitgegroeid tot een team van 26 taxatieconsultants en data-analisten. Door de aansluiting bij StiVAD vergroot Envalue het aantal gedetailleerde marktreferenties waarmee het de nauwkeurigheid van zijn taxaties verder vergroot.

Deelnemers
Onder de deelnemers van StiVAD bevinden zich institutionele beleggers, woningcorporaties, taxateurs van grootzakelijk vastgoed en accountants. De stichting is in 2010 opgericht door de Vereniging van Institutionele Vastgoedbeleggers in Nederland (IVBN) en startte met zeventien zogeheten founding fathers, met als doel betrouwbare marktreferenties voor betere vastgoedtaxaties.

Aangesloten partijen melden hun beleggingstransacties in het vastgoedbeleggingsregister van StiVAD. Deelnemende taxateurs kunnen deze marktreferenties gebruiken voor de onderbouwing van hun waarderingen op marktwaarde. Eigenaren gebruiken de referenties onder andere voor het motiveren van (des-)investeringsbeslissingen voor beleggingscommissies en commissarissen.

Markttransparantie
Bestuursvoorzitter Robbert van Dijk van StiVAD is blij met de nieuwe toetreder: “Met de toetreding van Envalue sluit zich opnieuw een innovatief taxatiebureau voor grootzakelijk vastgoed bij StiVAD aan. Markttransparantie draagt bij aan betere taxaties en daarmee aan het beter functioneren van de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt.”

Envalue-partner Mike Rutgers zegt: “Envalue is een onafhankelijk taxatiekantoor. Door de toetreding bij StiVAD hebben wij toegang tot de meest complete database van beleggingstransacties van grootzakelijk vastgoed in Nederland. De deelname aan StiVAD draagt bij aan het streven volledig inzicht te creëren voor onze opdrachtgevers in de prestaties van hun vastgoed en vastgoedportefeuilles. Wij zien uit naar de samenwerking en het leveren van een bijdrage aan het platform.”

Over StiVAD
StiVAD is een onafhankelijk, non-profit platform voor het veilig delen van data binnen de vastgoedsector. Aansluiting bij StiVAD biedt deelnemende partijen een voor iedereen zichtbaar bewijs van volledige openheid en transparantie. Door de snelle groei is StiVAD een steeds completere bron voor beleggingstransactiegegevens. Naast de beleggingstransactiedatabase beheert StiVAD ook de Footfall Index Netherlands (FIN), een passanten-index voor winkelcentra en -gebieden.

StiVAD benoemt Yucel Unlu in het bestuur

Yucel Unlu is door de raad van toezicht van Stichting Vastgoeddata ‘StiVAD’ benoemd in het stichtingsbestuur. Hij vervult de vacature die ontstond na het vertrek van bestuurslid Boris van der Gijp.

Yucel Unlu werkt, net als zijn voorganger, bij StiVAD-deelnemer Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Hij is daar head of Asset Management Residential & Healthcare. Eerder was hij in dienst bij de Amsterdamse woningcorporatie Ymere, daarvoor is hij met zijn onderneming Capcon Investments actief geweest in vastgoedadvies en -structurering. Unlu studeerde in 2012 af aan de MRE-opleiding van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE).

Het stichtingsbestuur bestaat naast Unlu nu uit Robbert van Dijk (voorzitter, a.s.r. real estate), René Clement (Wonen Limburg), Peter Dansen (DansenVanderVegt Vastgoedconsultants), Jef Holland (Deloitte), Kaj Deana (Heimstaden) en Roger Felix (MVGM Vastgoedtaxaties).

Onder de deelnemers van StiVAD bevinden zich institutionele beleggers, woningcorporaties, taxateurs van groot zakelijk vastgoed en accountants. De stichting is in 2010 opgericht door de Vereniging van Institutionele Vastgoedbeleggers in Nederland (IVBN) en startte met zeventien zogeheten founding fathers, met als doel betrouwbare marktreferenties voor betere vastgoedtaxaties.

Aangesloten partijen melden hun beleggingstransacties in het vastgoedbeleggingsregister van StiVAD. Deelnemende taxateurs kunnen deze marktreferenties gebruiken voor de onderbouwing van hun waarderingen op marktwaarde. Eigenaren gebruiken de referenties onder andere voor het motiveren van (des-)investeringsbeslissingen voor beleggingscommissies en commissarissen. Sinds kort biedt StiVAD deelnemers en gebruikers volledige transparantie in professionele beleggingstransacties in de vastgoedmarkt met een waarde boven vijf miljoen euro.

Over StiVAD
StiVAD is een onafhankelijk, non-profit platform voor het veilig delen van data binnen de vastgoedsector. Aansluiting bij StiVAD biedt deelnemende partijen een voor iedereen zichtbaar bewijs van volledige openheid en transparantie. Door de snelle groei is StiVAD een steeds completere bron voor beleggingstransactiegegevens. Naast de beleggingstransactiedatabase beheert StiVAD ook de Footfall Index Netherlands (FIN), een passanten-index voor winkelcentra en -gebieden.

StiVAD bereikt volledige transparantie in vastgoedbeleggingsmarkt

De Stichting Vastgoeddata StiVAD biedt deelnemers en gebruikers sinds kort volledige transparantie in professionele beleggingstransacties in de vastgoedmarkt met een waarde boven vijf miljoen euro. Elke transactie in de Nederlandse markt wordt in beeld gebracht met gegevens van deelnemende vastgoedpartijen en openbare bronnen, waaronder het kadaster.

Een pilot van ruim een jaar werd onlangs afgerond. De database van StiVAD biedt vastgoedprofessionals een volledig overzicht van alle transacties in commercieel vastgoed als woning- en zorgcomplexen, winkels, kantoren, bedrijfshallen en parkeergarages. Daardoor kunnen ontwikkelingen in de vastgoedmarkt op de voet worden gevolgd. Deelnemers in StiVAD leveren extra kengetallen, waaronder het rendement van de beleggingen bij aankoop. Deze informatie is de basis voor een precieze bepaling van de waarde van het vastgoed.

Onder de deelnemers van StiVAD bevinden zich institutionele beleggers uit binnen- en buitenland, woningcorporaties, taxateurs van groot zakelijk vastgoed en accountants. De stichting is in 2010 opgericht door de Vereniging van Institutionele Vastgoedbeleggers in Nederland (IVBN) en startte met zeventien zogeheten founding fathers, met als doel betrouwbare marktreferenties voor betere vastgoedtaxaties. Inmiddels telt StiVAD 86 deelnemers.

Uit cijfers van StiVAD blijkt dat professionele beleggers in het eerste kwartaal van 2022 voor 818 miljoen euro aan woningen hebben verhandeld, 47 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat lijkt een groot verschil, maar toen werden veel transacties net vóór de jaarwisseling afgewikkeld, met oog op de verhoging van de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021. Met een totaal van 1,58 miljard euro ging in het eerste kwartaal het meeste geld om in bedrijfsruimte, waaronder distributiecentra. Dat was in het eerste kwartaal in 2021 nog 748 miljoen euro. Bij vier van de vijf grootste vastgoedtransacties ging het om logistieke objecten, de vijfde betrof een hotelpand in Amsterdam.

Grootste transacties
eerste kwartaal 2022 (leverdatum)

VidaXL (Sevenum) 237 miljoen euro
Campus A58 (Roosendaal) 145 miljoen euro
Hello World (Hoofddorp) 98 miljoen euro
Ruby Emma Hotel (Amsterdam) 91 miljoen euro
Newtonweg 10 (Venlo) 74 miljoen euro

StiVAD registreerde in de afgelopen zes maanden 923 vastgoedbeleggingstransacties met een totale waarde van 13,8 miljard euro. Daarvan waren er zes zogeheten portefeuilledeals, waarbij meerdere objecten tegelijk werden verkocht.

Over StiVAD
StiVAD is een onafhankelijk, non-profit platform voor het veilig delen van data binnen de vastgoedsector. Aansluiting bij StiVAD biedt deelnemende partijen een voor iedereen zichtbaar bewijs van volledige openheid en transparantie. Door de snelle groei is StiVAD een steeds completere bron voor beleggingstransactiegegevens. Naast de beleggingstransactiedatabase beheert StiVAD ook de Footfall Index Netherlands (FIN), een passanten-index voor winkelcentra en -gebieden.

Woningcorporatie Woonwaard treedt toe tot StiVAD

Woningcorporatie Woonwaard in Alkmaar heeft zich aangesloten bij de Stichting Vastgoeddata “StiVAD”. Daarmee komt het aantal aangesloten woningcorporaties op 43.

Woonwaard verhuurt 14.500 woningen in de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard. De woningcorporatie staat voor betaalbaar wonen, in een huis dat past, in een buurt die bevalt, nu en in de toekomst. Deze visie is vertaald in een moderne, procesgerichte organisatie die samen met huurders en ketenpartners werkt aan haar maatschappelijke doelen.

Onder de deelnemers van StiVAD bevinden zich institutionele beleggers, woningcorporaties, taxateurs van groot zakelijk vastgoed en accountants. De stichting is in 2010 opgericht door de Vereniging van Institutionele Vastgoedbeleggers in Nederland (IVBN) en startte met zeventien zogeheten founding fathers, met als doel betrouwbare marktreferenties voor betere vastgoedtaxaties.

Aangesloten partijen melden hun beleggingstransacties in het vastgoedbeleggingsregister van StiVAD. Deelnemende taxateurs kunnen deze marktreferenties gebruiken voor de onderbouwing van hun waarderingen op marktwaarde. Eigenaren gebruiken de referenties onder andere voor het motiveren van (des-)investeringsbeslissingen voor beleggingscommissies en commissarissen.

Markttransparantie
Bestuursvoorzitter Robbert van Dijk van StiVAD is blij met de nieuwe toetreder: “Woonwaard krijgt door de aansluiting bij StiVAD toegang tot referentietransacties die een betrouwbare onderbouwing bieden voor de marktwaarde van zijn woningbezit. Steeds meer corporaties sluiten zich aan. Met de betrouwbare marktdata van StiVAD kunnen zij hun assetmanagement en taxaties verder professionaliseren.”

Over StiVAD
StiVAD is een onafhankelijk, non-profit platform voor het veilig delen van data binnen de vastgoedsector. Aansluiting bij StiVAD biedt deelnemende partijen een voor iedereen zichtbaar bewijs van volledige openheid en transparantie. Door de snelle groei is StiVAD een steeds completere bron voor beleggingstransactiegegevens. Naast de beleggingstransactiedatabase beheert StiVAD ook de Footfall Index Netherlands (FIN), een passanten-index voor winkelcentra en -gebieden.

Fakton Valuation treedt toe tot StiVAD

De gespecialiseerde vastgoedtaxateur Fakton Valuation in Rotterdam heeft zich aangesloten bij de Stichting Vastgoeddata “StiVAD”. Daarmee maken nu veertien taxatiebedrijven gebruik van het referentieregister van vastgoedtransacties dat StiVAD beheert.

Fakton Valuation is gespecialiseerd in onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige taxaties van complexe ontwikkelopgaven en bijzondere vastgoedobjecten, uitgevoerd volgens de regels van het NRVT en conform de ethische richtlijnen van de RICS. Het bedrijf werkt voor gemeenten en diverse partijen uit de vastgoedketen, waaronder ontwikkelaars en beleggers.

Onder de deelnemers van StiVAD bevinden zich institutionele beleggers, woningcorporaties, taxateurs van groot zakelijk vastgoed en accountants. De stichting is in 2010 opgericht door de Vereniging van Institutionele Vastgoedbeleggers in Nederland (IVBN) en startte met zeventien zogeheten founding fathers, met als doel betrouwbare marktreferenties voor betere vastgoedtaxaties.

Aangesloten partijen melden hun beleggingstransacties in het vastgoedbeleggingsregister van StiVAD. Deelnemende taxateurs kunnen deze marktreferenties gebruiken voor de onderbouwing van hun waarderingen op marktwaarde. Eigenaren gebruiken de referenties onder andere voor het motiveren van (des-)investeringsbeslissingen voor beleggingscommissies en commissarissen.

Markttransparantie
Bestuursvoorzitter Robbert van Dijk van StiVAD is blij met de nieuwe toetreder: “Met de toetreding van Fakton Valuation hebben zich bijna alle taxatiebureaus voor groot zakelijk vastgoed bij StiVAD aangesloten. Samen werken wij aan een kwalitatief hoogwaardig register met marktreferenties. Markttransparantie draagt bij aan betere taxaties en daarmee aan het beter functioneren van de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt.”

Partner Joep Thomassen van Fakton Valuation: “Inzicht in betaalde rendementen voor nieuw te ontwikkelen woon- en zorgobjecten is cruciaal in ons werk. Het zorgt ervoor dat overheden en marktpartijen sneller overeenstemming bereiken over grondtransacties. Dit draagt bij aan een versnelling van de nieuwbouwopgave.”

Over StiVAD
StiVAD is een onafhankelijk, non-profit platform voor het veilig delen van data binnen de vastgoedsector. Aansluiting bij StiVAD biedt deelnemende partijen een voor iedereen zichtbaar bewijs van volledige openheid en transparantie. Door de snelle groei is StiVAD een steeds completere bron voor beleggingstransactiegegevens. Naast de beleggingstransactiedatabase beheert StiVAD ook de Footfall Index Netherlands (FIN), een passanten-index voor winkelcentra en -gebieden.