Acht nieuwe deelnemers StiVAD

Hoofdkantoor De Alliantie, Hilversum

De woningcorporaties Alliantie, AlleeWonen, HWWonen, Mooiland, SallandWonen, WonenBreburg, Omnia Wonen en Woonpartners Midden-Holland hebben zich onlangs aangesloten bij StiVAD.

Het aantal deelnemers in StiVAD is de laatste zes maanden sterk gegroeid, omdat veel woningcorporaties op grond van de Woningwet voor een deel verplicht moeten waarderen op ‘marktwaarde in verhuurde staat’. Daarnaast kiezen steeds meer woningcorporaties vrijwillig voor dit waardebegrip, om daarmee sturen op rendement mogelijk te maken.

Onderbouwing van waarderingen

Aangesloten partijen melden hun beleggingstransacties in het StiVAD-vastgoedbeleggingsregister. De deelnemende taxateurs kunnen deze marktreferenties gebruiken voor de onderbouwing van hun waarderingen op marktwaarde. De deelnemende eigenaren gebruiken de transactiegegevens steeds vaker in investerings- en desinvesteringsvoorstellen ter onderbouwing van marktconform handelen.

StiVAD heeft als missie om transparantie en professionalisering op de vastgoedmarkten te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door het uitwisselen van data op het gebied van vastgoedbeleggingstransacties en passantenindices. De transactiedata worden onder andere gedeeld met de taxateurs ten behoeve van de onderbouwing van vastgoedwaarderingen. Passantenindices worden gebruikt door winkelbeleggers voor de prestatie-analyse van hun winkelbeleggingen.

Beleggers, corporaties en taxateurs

StiVAD heeft momenteel 49 deelnemers. Dat zijn onder andere institutionele en particuliere beleggers, corporaties en de grootste taxatiebureaus. De deelnemende vastgoedeigenaren hebben circa 170 miljard euro aan Nederlands vastgoed in de portefeuilles. Vanaf begin 2011 zijn er 1526 beleggingstransacties gemeld met een transactievolume van ruim 13,8 miljard euro De taxatiebureaus taxeren circa 85 procent van het Nederlandse zakelijk onroerend goed.