Annexum treedt toe tot StiVAD

Logo Annexum

StiVAD beheert een landelijk register met beleggingstransacties en heeft tot doel om transparantie op de vastgoedmarkten te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door het beschikbaar stellen van de transactiedata aan de deelnemende taxateurs ten behoeve van referenties.

Annexum is een van de grootste aanbieders van vastgoedbeleggingsfondsen in Nederland. Deelnemers in StiVAD zijn institutionele en particuliere beleggers, corporaties en de grotere taxatiebureaus. Vanaf begin 2011 zijn er ruim 1223 beleggingstransacties door de vastgoedbeleggers gemeld met een transactievolume van ruim 11,4 miljard euro

Annexum heeft een fondsvermogen van 0,8 miljard euro, waarvan 367 miljoen euro eigen vermogen. Annexum beheert 33 fondsen. “In samenwerking met overige StiVAD-deelnemers, hopen wij als fondsaanbieder te kunnen bijdragen aan verdere professionalisering en transparantie van de vastgoedsector. Meer transparantie staat hoog in ons vaandel”, aldus ceo Huib Boissevain van Annexum.

StiVAD heeft momenteel 39 deelnemers waaronder institutionele en particuliere beleggers, corporaties en de grootste taxatiebureaus. De deelnemende taxatiebureaus taxeren gezamenlijk circa 85 procent van het Nederlandse zakelijk onroerend goed. “Wij zijn zeer verheugd met de komst van Annexum. Annexum ondersteunt ons doel om te komen tot meer markttransparantie en daarmee tot positieve lange termijn effecten zoals meer vertrouwen in de markt”, aldus voorzitter René Vierkant van het bestuur van StiVAD.