Beleggingen in zorgvastgoed alleen in eerste kwartaal hoger

Het volume aan beleggingen in zorgvastgoed gemeten naar overeenkomstdatum lag alleen in het eerste kwartaal van 2022 hoger dan in hetzelfde kwartaal in 2021. Dat blijkt uit het register van vastgoedbeleggingstransacties van StiVAD.

De achterstand in volume werd opgelopen in het tweede en derde kwartaal. Toen raakte de totale waarde van beleggingen in zorgvastgoed met respectievelijk -27 en -24% achterop ten opzichte van de totalen in dezelfde kwartalen vorig jaar. Voor de eerste drie kwartalen samen daalde het volume van de beleggingen met -4%.

Wanneer wordt gemeten naar leverdatum is er van een daling geen sprake meer en wordt er juist fors meer in zorgvastgoed belegd. In die berekening komt het totaal voor de eerste drie kwartalen van 2022 uit op 820 miljoen euro, een plus van 26 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Omdat het bij zorgvastgoedtransacties vooral om nieuwbouwprojecten gaat, zal de daling die nu in de cijfers naar overeenkomstdatum te zien is, zich hoogstwaarschijnlijk over ruim een jaar in de cijfers naar leverdatum voordoen.

Bij leverdatum wordt namelijk gekeken naar deals die zijn voltooid, bij overeenkomstdatum deels ook naar deals die zijn gesloten voor levering op een datum in de toekomst. Het verschil toont het marktsentiment in de vorm van een stijging of – zoals nu – een daling.

Volume zorgvastgoedbeleggingsmarkt
naar overeenkomst- en leverdatum

jaar periode naar datum overeenkomst tov jaar eerder naar datum levering tov jaar eerder
2021 kw 1 220 mln 200 mln
kw 2 320 mln 270 mln
kw 3 260 mln 180 mln
kw 4 300 mln 420 mln
totaal 1,1 mrd 1,1 mrd
2022 kw 1 160 mln 84% 200 mln 2%
kw 2 410 mln -27% 340 mln 25%
kw 3 200 mln -24% 280 mln 53%
totaal kw 1-3 770 mln -4% 820 mld 26%

Bron: VBT-register StiVAD

Het mediane BAR van de zorgvastgoedbeleggingen waarbij deelnemers in StiVAD betrokken waren daalde in de eerste drie kwartalen van 9,9 via 5,7 naar 3,4 procent. De getoonde stijging naar 7,3 procent voor het vierde kwartaal staat nog niet vast: nog niet alle transacties in het vierde kwartaal zijn in dit cijfer verwerkt. 

Hierbij moet bovendien worden aangetekend dat de typologieën van zorgvastgoed sterk kunnen verschillen. Het kan om levensloopbestendige woningen gaan, maar bijvoorbeeld ook seniorenhuisvesting of particuliere woonzorg woningen. Rendementen laten zich daardoor moeilijk vergelijken.

Transacties met zorgvastgoedcomplexen

Bron: VBT-register StiVAD