Onafhankelijke Taxateurs Nederland (OTN) treedt toe tot StiVAD

Onafhankelijke Taxateurs Nederland B.V. (OTN) treedt toe tot StiVAD. StiVAD beheert een landelijk register met beleggingstransacties en heeft tot doel om transparantie op de vastgoedmarkten te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door het beschikbaar stellen van de transactiedata aan de deelnemende taxateurs ten behoeve van referenties.

“Onafhankelijke Taxateurs Nederland staat voor het onafhankelijk taxeren van commercieel vastgoed. Het onafhankelijk houdt in dat OTN geen andere belangen dient dan het uitbrengen van de correcte taxaties aan de opdrachtgevers. Er zijn dan ook geen zakelijke banden tussen OTN en andere belanghebbenden (makelaars, projectontwikkelaars en financiers) in de vastgoedsector. OTN is een RICS Regulated Firm, is lid van de NVM en werkt met VastgoedCert gecertificeerde Register Taxateurs conform de 28 aanbevelingen van het Platform Taxateurs en Accountants (PTA).”

“Een onafhankelijk platform als StiVAD waarbij vastgoedeigenaren transactiedata delen met onafhankelijke waarderingsdeskundigen is een uitstekende basis om de kwaliteit van taxaties te kunnen borgen. Onafhankelijke Taxateurs Nederland (OTN) ondersteunt deze ontwikkeling  van harte” aldus Herman G.M. Wentzel MRICS RRV RT, Directeur Taxaties.

StiVAD heeft momenteel 30 deelnemers waaronder institutionele en particuliere beleggers, corporaties en de grootste taxatiebureaus. Vanaf begin 2011 zijn er ruim 560 beleggingstransacties gemeld met een transactievolume van ruim € 4,7 miljard. De deelnemende taxatiebureaus taxeren gezamenlijk circa 75% van het Nederlandse zakelijk onroerend goed. “Wij zijn blij met de komst van Onafhankelijke Taxateurs Nederland (OTN). De taxateurs van OTN hebben al jarenlang een goede reputatie en zijn gespecialiseerd in de Nederlandse markt voor commercieel vastgoed.
Hun deelname in StiVAD is weer een stap vooruit naar meer markttransparantie en verdere professionalisering”, aldus René Vierkant, bestuursvoorzitter van StiVAD.

 

Stichting HABION treedt toe tot StiVAD

Stichting Habion treedt toe tot StiVAD (Stichting Vastgoeddata) en gaat haar beleggingstransacties melden aan het landelijk register. StiVAD is een zelfreguleringsinitiatief in de vastgoedsector en beheert het transactieregister met als doel om transparantie op de vastgoedmarkten te bevorderen. Habion is specialist in ouderenhuisvesting en beheert een landelijke vastgoedportefeuille. Deelnemende vastgoedeigenaren in StiVAD melden 50 kenmerken van hun beleggingstransacties aan het register en werken zo aan meer markttransparantie en verdere professionalisering.
De StiVAD deelnemers, waaronder ook taxateurs, krijgen via het register inzicht in de verrichte beleggingstransacties, waarmee zij onder andere taxaties op marktwaarde beter kunnen onderbouwen en tot betere verantwoorde portefeuillebeslissingen kunnen komen.

Habion is als maatschappelijke belegger landelijk actief in ouderenhuisvesting met een zorg- en diensten aanbod. “Habion vindt het melden van haar vastgoedtransacties aan een landelijk register een essentieel onderdeel van haar integriteitsbeleid. Daarnaast willen wij door onze deelname in StiVAD bijdragen aan verdere professionalisering van onze sector”, aldus Jaap van Berkel, portefeuillemanager.

StiVAD heeft momenteel 34 deelnemers, waaronder institutionele en particuliere vastgoedbeleggers, corporaties en taxatiebureaus. Er zijn vanaf begin 2011 meer dan 800 beleggingstransacties gemeld met een totaal transactievolume van ruim € 7,2 miljard. “De komst van Habion versterkt StiVAD als onafhankelijk informatieplatform en verbreedt het landelijk transactieregister. Wij verwachten verdere groei van StiVAD in de corporatiesector, omdat onder andere voor waarderingen op marktwaarde in verhuurde staat, marktreferenties van groot belang zijn”, aldus René Vierkant, voorzitter van het  bestuur van StiVAD.

Zie hieronder het persbericht.

PERSBERICHT HABION – STIVAD_30 juni 2015

Onno Breur nieuwe voorzitter Raad van Toezicht StiVAD

Onno Breur is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van de Stichting Vastgoeddata (StiVAD). Onno Breur neemt daarmee de voorzittersfunctie over van Dick Gort die deze functie tijdelijk waarnam. De RvT kent nu de volgende samenstelling:

  • Onno Breur (voorzitter)
  • Dick Gort
  • Rob Vroom.

Onno Breur (64) was voorheen onder andere directeur bij Achmea Vastgoed en Vesteda Investment Management. De heer Breur was eveneens voorzitter van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN). StiVAD, opgericht in 2011, verzamelt en beheert een landelijk register met exacte gegevens van vastgoedbeleggingstransacties. De stichting heeft tot doel de transparantie op de vastgoedmarkten te bevorderen en data te verzamelen die kunnen dienen ter validatie van waarderingen. Deelnemers in StiVAD zijn institutionele en particuliere vastgoedbeleggers, corporaties, de taxatieafdelingen van de grotere vastgoedadviseurs en taxatiebureau’s. De stichting kent zowel een Raad van Toezicht als een bestuur.

Onno Breur: “StiVAD maakt een snelle groei door en kent een groot uitdagend speelveld. Om meer transparantie op de vastgoedmarkten te bereiken worden gesprekken gevoerd met onder andere de overheid, verscheidene toezichthouders, institutionele- en particuliere beleggers, de corporatiesector, de financiers, de cv-vastgoedbeleggers, de taxateurs en de accountants. Voor hun gemeenschappelijk belang, een professionele en een duurzaam aantrekkelijke Nederlandse vastgoedmarkt zet ik mij graag in.”

René Vierkant, voorzitter van het bestuur van StiVAD: “Met de benoeming van Onno Breur haalt de RvT van StiVAD veel bestuurlijke ervaring gecombineerd met uitgebreide vastgoedexpertise binnen. Met zijn grote netwerk en zijn toegankelijke houding is de heer Breur de juiste man op de juiste plaats. Wij verheugen ons op de samenwerking.”

Cushman & Wakefield treedt toe tot StiVAD

Cushman & Wakefield Valuation & Advisory treedt toe tot StiVAD (Stichting Vastgoeddata). StiVAD beheert een landelijk register met beleggingstransacties en heeft tot doel om transparantie op de vastgoedmarkten te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door het beschikbaar stellen van de transactiedata aan de deelnemende taxateurs ten behoeve van referenties. Cushman & Wakefield is een van de grotere internationale taxateurs in Nederland. Deelnemers in StiVAD zijn institutionele en particuliere beleggers, corporaties en de grotere taxatiebureau’s. Vanaf begin 2011 zijn er ruim 560 beleggingstransacties door de vastgoedbeleggers gemeld met een transactievolume van ruim € 4,7 miljard.

Cushman & Wakefield is een wereldwijd opererende vastgoedadviseur met 600 taxateurs in dienst, waarvan ruim 25 in Nederland. “Cushman & Wakefield is nauw betrokken bij de uitwerking van de aanbevelingen van het Platform Taxateurs en Accountants (PTA). Samenwerking met StiVAD en de vastgoedeigenaren om te komen tot relevante kennisuitwisseling is een belangrijk onderdeel van de aanbevelingen. Cushman & Wakefield ondersteunt deze ontwikkeling dan ook van harte.” aldus Willem Rodermond, Partner en Head of Valuation & Advisory.

StiVAD heeft momenteel 30 deelnemers waaronder institutionele en particuliere beleggers, corporaties en de grootste taxatiebureau’s. Vanaf begin 2011 zijn er ruim 560 beleggingstransacties gemeld met een transactievolume van ruim € 4,7 miljard. De deelnemende taxatiebureau’s taxeren gezamenlijk circa 75% van het Nederlandse zakelijk onroerend goed. “Wij zijn blij met de komst van Cushman & Wakefield. De Cushman-taxateurs hebben al jarenlang een goede reputatie en zijn thuis in de Nederlandse markt. Hun deelname in StiVAD is weer een stap vooruit naar meer markttransparantie en verdere professionalisering”, aldus René Vierkant, voorzitter van het bestuur van StiVAD.

Onderzoek prijsindex voor commercieel vastgoed

De onderzoeksvraag van dit artikel is of er ook een prijsindex voor vastgoed kan worden gemaakt op basis van gegevens zoals zijn verzameld in de Stichting Vastgoeddata (StiVAD)vastgoedtransactiedatabase. Dit register is oorspronkelijk opgericht om taxaties in Nederland te verbeteren. Uit het onderzoek komt naar voren dat de verzamelde gegevens zich ook lenen voor het maken van vastgoedprijsindices van transactiegegevens. Wel vraagt dit om geavanceerde statistische technieken. De berekende prijsindices laten interessante ontwikkelingen zien. Een
volgende stap is het daadwerkelijk periodiek gaan maken en publiceren van sommige prijsindices met een hoge mate van representativiteit.

prijsindex voor commercieel vastgoed_ Real Estate Research Quarterly_12_2014

Frans van Hoeken benoemd in bestuur StiVAD

Frans van Hoeken (Partner / Managing Director DTZ Zadelhoff Valuation Advisory Services) is benoemd in het bestuur van de Stichting Vastgoeddata “StiVAD”. StiVAD heeft tot doel om transparantie op de vastgoedmarkten te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door het vullen van een landelijk register met beleggingstransacties. De transactiedata wordt gedeeld met de taxateurs ten behoeve van markreferenties. De benoeming komt mede voort uit de sterke groei die StiVAD de laatste maanden doormaakt door de deelname van taxatiebureau’s in de stichting.

 

Frans van Hoeken MSc MRE FRICS RRV RT SV is een zeer ervaren taxateur en betrokken bij meerdere initiatieven voor de vastgoedsector, zoals onder andere het opstellen van rapport “Goed gewaardeerd vastgoed” van het Platform Taxateurs en Accountants (PTA). “Door mijn benoeming kan ik de visie van de taxateurs in het bestuur van StiVAD vertegenwoordigen. Het feit dat de eigenaren die deelnemen in StiVAD transparant zijn over hun transactiedata richting hun taxateurs juich ik van harte toe. Het delen van deze kennis is tenslotte een belangrijke aanbeveling van het Platform Taxateurs en Accountants om zo te komen tot betere onderbouwing en validering van waarderingen, aldus Frans van Hoeken.

 

StiVAD heeft momenteel 30 deelnemers waaronder institutionele en particuliere beleggers, corporaties en de grootste taxatiebureau’s. Vanaf begin 2011 zijn er 535 beleggingstransacties gemeld met een transactievolume van ruim € 4,5 miljard. De taxatiebureau’s taxeren circa 65% van het Nederlandse zakelijk onroerend goed. “Wij zijn blij dat Frans van Hoeken namens de taxateurs in het bestuur van StiVAD zitting wil nemen. Naast zijn zeer uitgebreide kennis en ervaring is Frans ook direct betrokken bij de implementatie van de 28 aanbevelingen van PTA. Frans verbreedt de kennis in het bestuur”, aldus René Vierkant, voorzitter van het bestuur van StiVAD.

Colliers nieuwe deelnemer-taxateur in StiVAD

StiVAD (Stichting Vastgoeddata) breidt verder uit door de toetreding van de afdeling Valuation and Advisory Services van Colliers International. StiVAD heeft tot doel om transparantie op de vastgoedmarkten te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door het vullen van een landelijk register met beleggingstransacties. De transactiedata wordt gedeeld met de taxateurs ten behoeve van markreferenties. Colliers is een van de grotere internationale taxateurs in Nederland. Deelnemers in StiVAD zien de beschikbaarheid van marktreferenties als noodzakelijk voor het onderbouwen en valideren van vastgoedwaarderingen.

Colliers International is een gevestigde naam in de wereld van onroerend goed. Vanuit Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam worden lokale, regionale en landelijke vastgoeddiensten geleverd. “De taxateurs van Colliers verwelkomen het feit dat de vastgoedeigenaren transactiedata delen met hun onafhankelijke waarderingsdeskundigen. Het delen van kennis is een zeer belangrijke aanbeveling van het Platform Taxateurs en Accountants (PTA). StiVAD geeft hier invulling aan, aldus Paul Nelisse, Associate Director Valuation and Advisory Services Colliers International.

StiVAD heeft momenteel 30 deelnemers waaronder institutionele en particuliere beleggers, corporaties en de grootste taxatiebureau’s. Vanaf begin 2011 zijn er 530 beleggingstransacties gemeld met een transactievolume van ruim € 4,5 miljard. De taxatiebureau’s taxeren circa 65% van het Nederlandse zakelijk onroerend goed. “Wij zijn verheugd met de komst van Colliers. Wij hechten veel waarde aan hun kennis en kunde van de Nederlandse vastgoedmarkt. Door deel te nemen in StiVAD kiest Colliers voor meer markttransparantie en de positieve effecten op de markt”, aldus René Vierkant, voorzitter van het bestuur van StiVAD.

Pieter Jager over transparantie

The StiVAD (Real Estate DataFoundation) initiative by the largest Dutch real estate owners has now reached about 20% coverage of the €5.4bn in deals that were completed in the Netherlands last year. The foundation was set up in 2011 to provide a comprehensive transactions database targeting complete transparency in the domestic investment market.

StiVAD is being closely monitored by financial regulators and the market as the ultimate goal is to move to transactionbased indices from ones using appraisal values. Potentially, it will transform the Dutch real estate investment landscape by underpinning confidence in price and asset data, thereby boosting liquidity and ending the conflicts of interest inherent in the combined valuer and advisory roles of agents.

interview pieter jager transparantie

particuliere belegger Daelmans Vastgoed nieuwe deelnemer StiVAD

StiVAD (Stichting Vastgoeddata) breidt verder uit door de toetreding van de particuliere belegger Daelmans Vastgoed. StiVAD heeft tot doel om transparantie op de vastgoedmarkten te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door het vullen van een landelijk register met beleggingstransacties. Daelmans Vastgoed is een van de grotere particuliere beleggers in Nederland. Deelnemers in StiVAD zien de beschikbaarheid van marktreferenties als noodzakelijk voor het onderbouwen en valideren van vastgoedwaarderingen.

Daelmans Vastgoed

Daelmans Vastgoed is ruim 30 jaar een gevestigde naam in de wereld van onroerend goed. Met verantwoorde beleggingen heeft het familiebedrijf een gevarieerde portefeuille opgebouwd die inmiddels meer dan 2.500 eenheden in Nederland, België en Duitsland omvat. “Daelmans ondersteunt verdere professionalisering van het waarderen van vastgoed en verbeterde transparantie op de vastgoedmarkten. Mede in samenwerking met institutionele beleggers en corporaties, hopen wij als particuliere belegger hieraan te kunnen bijdragen. Ook voor particuliere beleggers is het van groot belang om te blijven werken aan een aantrekkelijke vastgoedbeleggingsmarkt”, aldus Ellen Daelmans, directeur van Daelmans Vastgoed.

De 26 deelnemers van StiVAD: institutionele en particuliere beleggers en de grootste taxatiebureau’s

StiVAD heeft momenteel 26 deelnemers waaronder institutionele en particuliere beleggers en de grootste taxatiebureau’s. Vanaf begin 2011 zijn er 493 beleggingstransacties gemeld met een transactievolume van ruim € 4,1 miljard. Hun marktaandeel is daarmee ruim 20%. “Wij zijn zeer verheugd met de komst van Daelmans. Wij hechten zeer veel waarde aan het deelnemerschap van particuliere beleggers. Daelmans kiest duidelijk voor meer markttransparantie en de positieve lange termijn effecten op de markt”, aldus René Vierkant, voorzitter van het bestuur van StiVAD.

PDF: PERSBERICHT DAELMANS VASTGOED – STIVAD v9_9_2014

StiVAD gaat transactiedata delen met taxateurs

De 21 vastgoedeigenaren die deelnemen in de Stichting Vastgoeddata “StiVAD” gaan transactiedata delen met hun taxateurs. Het delen van kennis is één van de 28 aanbevelingen van het Platform Taxateurs en Accountants (PTA). Het is een essentiële stap naar meer markttransparantie, betere waarderingen en daarmee naar meer vertrouwen in de vastgoedbeleggingsmarkt. De toezichthouders ondersteunen de implementatie van de 28 PTA aanbevelingen. De taxateurs van DTZ Zadelhoff, JLL, MVGM, Troostwijk, NAI Netherlands en Dansen Van der Vegt hebben al toegezegd te gaan deelnemen in de stichting. Ook andere taxateurs die waarderen voor de deelnemende vastgoedeigenaren staan positief tegenover mogelijke deelname. “StiVAD verwelkomt de taxateurs en respecteert de “Front Runners-rol” die zij vervullen”, aldus René Vierkant, voorzitter van het bestuur van StiVAD. “Het delen van informatie met taxateurs om te komen tot betere waarderingen is één van de hoofddoelstellingen van de stichting.”

Omvangrijke database

StiVAD beheert inmiddels een omvangrijke database met 455 gemelde beleggingstransacties ter waarde van € 3,6 miljard (koopsommen vrij op naam). Per transactie wordt naast de koopsom en de aanvangsrendementen eveneens informatie geboden over de meest relevante prijsbepalende factoren, zoals onder andere: de omstandigheden van de transactie, de resterende looptijd van de huurovereenkomsten, de grondsituatie en de kwaliteit van het gebouw.

Stichting Vastgoeddata “StiVAD” (stivad.nl)

De onafhankelijke Stichting Vastgoeddata “StiVAD” is opgericht in oktober 2011 door achttien institutionele vastgoedbeleggers. Momenteel zijn er 21 deelnemers, waaronder twee corporaties.  Deze deelnemers hebben in Nederland een belegd vermogen in direct vastgoed van € 60 miljard. Hun gezamenlijke marktaandeel op de vastgoedbeleggingsmarkt bedroeg in 2013 circa 20%. StiVAD heeft tot doel om transparantie op de vastgoedmarkten te bevorderen door middel van het opbouwen van een online, centraal transactieregister. De marktreferenties in de database helpen bij het beter onderbouwen van vastgoedwaarderingen.

Het volledige persbericht.