Daelmans Vastgoed treedt toe tot StiVAD

Daelmans Vastgoed sluit zich aan bij StiVAD. Met zo’n 3000 eenheden in voornamelijk residentieel in Nederland is Daelmans een van de grotere particuliere beleggers.

Onder de deelnemers van StiVAD bevinden zich institutionele en grote particuliere beleggers, woningcorporaties, taxateurs van groot zakelijk vastgoed en accountants. De stichting is in 2010 opgericht door de Vereniging van Institutionele Vastgoedbeleggers in Nederland (IVBN) en startte met zeventien zogeheten founding fathers, met als doel betrouwbare marktreferenties voor betere vastgoedtaxaties.

Aangesloten partijen melden hun beleggingstransacties inclusief bruto aanvangsrendement en leegwaarde rechtstreeks in het vastgoedbeleggingsregister van StiVAD. Deelnemende taxateurs kunnen deze marktreferenties gebruiken voor de onderbouwing van hun waarderingen op marktwaarde. Eigenaren gebruiken de referenties onder andere voor het motiveren van (des-)investeringsbeslissingen voor beleggingscommissies en commissarissen.

Slagvaardig en persoonlijk geëngageerd

Acquisitiemanager Ben Menken van Daelmans vindt de toetreding tot StiVAD een belangrijke stap: “Als familiebedrijf zijn we slagvaardig en persoonlijk geëngageerd: respect voor gebouwen, woningen, huurders én relaties is belangrijk voor ons. Het lidmaatschap bij StiVAD levert een bijdrage aan de zoektocht naar en invulling van transparantie en openheid binnen de branche. Ook draagt dit lidmaatschap bij aan de ambitie om onze organisatie continu te verbeteren en onze processen te stroomlijnen.”

Bestuursvoorzitter Jef Holland van StiVAD is blij met de nieuwe toetreder: “Het is goed om te zien dat ook een belangrijke particuliere belegger als Daelmans Vastgoed meer markttransparantie nastreeft. Markttransparantie draagt bij aan betere taxaties en daarmee het beter functioneren van de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt.”

Over StiVAD

StiVAD is een onafhankelijk, non-profit platform voor het veilig delen van data binnen de vastgoedsector. Aansluiting bij StiVAD biedt deelnemende partijen een voor iedereen zichtbaar bewijs van volledige openheid en transparantie. Door de snelle groei is StiVAD een steeds completere bron voor beleggingstransactiegegevens. Naast de beleggingstransactiedatabase beheert StiVAD ook de Footfall Index Netherlands (FIN), een passanten-index voor winkelcentra en -gebieden.