Accountantskantoren treden toe tot StiVAD

Accountants treden toe tot StiVAD

De drie accountantsorganisaties BDO, Deloitte en EY hebben zich aangesloten bij Stichting Vastgoeddata “StiVAD”. Met de drie accountantskantoren staat het aantal aangesloten partijen op 75.

De financiële toezichthouder AFM stelt hoge eisen aan de controle door accountants van jaarverslagen van ondernemingen. Onderdeel van die controle is de onderbouwing van de balanswaarde van vastgoedobjecten, inclusief de in het taxatierapport gebruikte referentie-objecten. De benodigde informatie vinden accountants in de database van StiVAD.

Senior manager Real Estate Valuation Services Joost Daalmans van BDO is content met de toetreding van zijn organisatie tot StiVAD. “Wij kunnen nu als accountant zelfstandig meekijken bij de transactie-analyses van cliënten die StVAD-data gebruiken. Hierdoor verloopt het auditproces efficiënter en effectiever voor ons, maar ook voor de klant en de externe taxateur. Dat is een voordeel voor alle stakeholders. Daarnaast is het goed te zien dat de maatschappelijke betekenis van StiVAD door het groeiend aantal deelnemers, waaronder ook woningcorporaties, verder toeneemt.”

Onder de deelnemers van StiVAD bevinden zich institutionele beleggers, woningcorporaties, taxateurs van groot zakelijk vastgoed en nu dus ook accountants. De stichting is in 2010 opgericht door de vereniging van institutionele beleggers in Nederland (IVBN) en startte met zeventien zogeheten founding fathers, met als doel om betrouwbare marktreferenties te leveren voor solide taxaties.

Aangesloten partijen melden hun beleggingstransacties in het vastgoedbeleggingsregister van StiVAD. Deelnemende taxateurs kunnen deze marktreferenties gebruiken voor de onderbouwing van hun waarderingen op marktwaarde. Eigenaren gebruiken de referenties onder andere voor het motiveren van (des-)investeringsbeslissingen voor beleggingscommissies en commissarissen.

Bestuursvoorzitter Robbert van Dijk van StiVAD is verheugd over de nieuwe categorie toetreders: “De toetreding van de grote accountantskantoren onderstreept de behoefte aan data in algemene zin en het belang van betrouwbare marktreferenties. Wij zijn blij dat het platform van StiVAD daarin kan voorzien.”

Over StiVAD

StiVAD is een onafhankelijk, non-profit platform voor het veilig delen van data binnen de vastgoedsector. Aansluiting bij StiVAD biedt deelnemende partijen een voor iedereen zichtbaar bewijs van volledige openheid en transparantie. Door de snelle groei is StiVAD een steeds completere bron voor gegevens over beleggingstransacties. Naast de beleggingstransactiedatabase beheert StiVAD ook de Footfall Index Netherlands (FIN).