Geschiedenis van StiVAD

De ontstaansgeschiedenis van StiVAD, opgeschreven door, Prof.dr. P. van Gool FRICS

ideefase (begin 2009)

De geschiedenis van StiVAD gaat terug naar 2009. In dat jaar besloot de ASRE een opleiding Real Estate Valuation (REV) te gaan ontwerpen. Dat kwam vooral door de omslag op de vastgoedmarkten en de uitdagingen waar taxateurs voor kwamen te staan na de financiële crisis in 2008. Toen kwam het besef dat om tot betere taxaties te komen er op drie fronten actie moet komen. Dit was niet alleen beter taxatieonderwijs en meer onderzoek naar waarderingsvraagstukken, maar ook betere vastgoedtransactiegegevens. In dit kader dacht ik, als vertegenwoordiger van een institutionele belegger, dat een betere wereld begint bij jezelf. En als nu alle institutionele beleggers zouden samenwerken op dit terrein?

eerste vergadering bij ASRE (oktober 2009)

Om tot een eerste idee te komen is er bij de ASRE een vergadering georganiseerd, met daarbij:

 • Peter van Gool, hoogleraar Vastgoedeconomie, hoofd onroerend goed SPF
 • Leo Uittenbogaard, directeur van de ASRE
 • Frank van Blokland, directeur van de IVBN
 • Pieter Jager uitgenodigd, voormalig directeur RealNext

Het overleg bij de ASRE leidde tot de eerste werkafspraken en de opdracht voor Brighter om de mogelijkheden te verkennen voor een haalbaar organisatiemodel.

adviesrapport: organisatie en PvA centrale transactiedatabase (8 oktober 2009)

Op 8 oktober formuleerde Pieter al een eerste visie over een mogelijk transactiedatabase, die positief uit viel (zie hieronder het oordeel van Pieter).

eerste presentatie bij de IVB ledenvergadering en oprichting werkgroep (13 oktober 2009)

Om de gedachten over een mogelijke samenwerking voor betere transactiedata bij de IVBN-leden te polsen heb ik op basis van een notitie “Naar een betere transactiedatabase” op 13 oktober 2009 een presentatie gehouden op een IVBN ledenvergadering. Op die vergadering vond het idee wel weerklank (zie de aantekening hierover van Frank van Blokland op de hand out van de presentatie).

Maar er was ook veel aarzeling. Het vrij geven van transactiegegevens zou de concurrentie bevoordelen! Over het rapporteren van aan- en verkooptransacties viel nog wel te praten, maar het idee ook verhuurtransacties te gaan rapporteren, was duidelijk een brug te ver. Wel werd op de vergadering een IVBN werkgroep ingesteld, met daarin Cyril van den Hoogen (of Robert Eujen), George van Hooydonk, Tak Lam, Wim Wensing en ik zelf. Hieronder de aantekeningen hierover van Frank van Blokland op de hand-out.

De werkgroep werd ondersteund door Pieter Jager en Frank van Blokland. Van de zijde van het bestuur van de IVBN is toen ook Rob Vroom aan de werkgroep toegevoegd “om sturing te geven aan de werkgroep”, mede gezien het “hoge afbreukrisico”.

Even later kwam ook Kees van de Meulen er bij, als vervanger van Cyril. Een foto van de – nog onwennige – werkgroepsleden, bijeen in een kamer bij de IVBN in Voorburg, staat hieronder. De werkgroep ging aan de slag en vergaderde verschillende keren rond het jaareinde.

IVBN ledenvergadering (24 maart 2010)

In de vergadering werd aangekondigd er mee verder te gaan als meer dan 2/3e van de leden vóór zouden stemmen. Dat geschiedde. Er werd door de IVBN geld beschikbaar gesteld voor de startfase. Kees kwam met een plan voor de inrichting van de transactiedatabases en ik bedacht een excel model voor te vragen variabelen en hun samenhang. Pieter en Rob gingen de stappen zetten om de database ook juridisch vorm te geven. In de loop van 2010 kreeg de transactiedatabase vorm. Huurbegrippen werden gedefinieerd en processen zijn beschreven. Er verscheen een memorandum voor de achtergronden en doelstellingen van StiVad om deelnemers duidelijk te maken waar StiVad voor stond. Er kwam een modelovereenkomst oor tussen de Stichting Vastgoeddata “Stivad” en potentiële deelnemers. Verder was er overleg met andere partijen, zoals ROZ IPD, NVM Business, PropertyNL, de Vastgoedmarkt en taxateurs. Ook was er discussie over het gewenste organisatiemodel. Zo ook is een begroting voor het eerste jaar van de start up fase gemaakt. Er moest een bestuur en een Raad van Toezicht komen. Op 14 oktober 2011 is de Stichting Vastgoeddata “Stivad” opgericht.

De benoeming van de leden van het bestuur en de Raad van Toezicht verliep voorspoedig. René Vierkant was gelukkig bereid voorzitter van het bestuur te worden. De andere bestuursleden van het eerste uur waren.

Belangrijk was ook de instelling van een gebruikersgroep. Want het idee was van meet af aan te gaan rapporteren over aan- en verkooptransacties. Dat ging in eerste instantie op basis van het genoemde Excel formulier.

De eerste leden van de gebruikersgroep waren:

 • Peter Keller (Bouwfonds)
 • Roel Nienhuis (SPF)
 • Jo Vaessen (ING REIM)
 • Mark Esmeijer (Dela)
 • Paul Twight (NSI)
 • Jan Gaasenbeek (Delta Lloyd)
 • Maurice Rijntjes (Redevco)
 • Jelena van den Broeck (NS Poort)
 • Collin Boelhouwer (Bouwinvest)

zie de foto hieronder gemaakt bij de eerste bijeenkomst van de gebruikersgroep. Tegelijkertijd werkte Pieter op basis van een Plan van Eisen aan een model van de database. Het Excel model ontwikkelde zich tot een prototype voor een register.

De eerste online versie van de database ging in 2012 in werking.