• begin 2009

  Ideefase

  De geschiedenis van StiVAD gaat terug naar 2009. In dat jaar besloot de ASRE een opleiding Real Estate Valuation (REV) te gaan ontwerpen. Dat kwam vooral door de omslag op de vastgoedmarkten en de uitdagingen waar taxateurs voor kwamen te staan na de financiële crisis in 2008. Toen kwam het besef dat om tot betere taxaties te komen er op drie fronten actie moet komen. Dit was niet alleen beter taxatieonderwijs en meer onderzoek naar waarderingsvraagstukken, maar ook betere vastgoedtransactiegegevens. In dit kader dacht ik, als vertegenwoordiger van een institutionele belegger, dat een betere wereld begint bij jezelf. En als nu alle institutionele beleggers zouden samenwerken op dit terrein?

 • oktober 2009

  eerste vergadering bij ASRE

  Om tot een eerste idee te komen is er bij de ASRE een vergadering georganiseerd, met daarbij:

  • Peter van Gool, hoogleraar Vastgoedeconomie, hoofd onroerend goed SPF
  • Leo Uittenbogaard, directeur van de ASRE
  • Frank van Blokland, directeur van de IVBN
  • Pieter Jager uitgenodigd, voormalig directeur RealNext

  Het overleg bij de ASRE leidde tot de eerste werkafspraken en de opdracht voor Brighter om de mogelijkheden te verkennen voor een haalbaar organisatiemodel.

 • 8 oktober 2009

  adviesrapport: organisatie en PvA centrale transactiedatabase

  Op 8 oktober formuleerde Pieter al een eerste visie over een mogelijk transactiedatabase, die positief uit viel (zie hieronder het oordeel van Pieter).

 • 13 oktober 2009

  eerste presentatie bij de IVB ledenvergadering en oprichting werkgroep

  Om de gedachten over een mogelijke samenwerking voor betere transactiedata bij de IVBN-leden te polsen heb ik op basis van een notitie “Naar een betere transactiedatabase” op 13 oktober 2009 een presentatie gehouden op een IVBN ledenvergadering. Op die vergadering vond het idee wel weerklank (zie de aantekening hierover van Frank van Blokland op de hand out van de presentatie).

  De werkgroep werd ondersteund door Pieter Jager en Frank van Blokland. Van de zijde van het bestuur van de IVBN is toen ook Rob Vroom aan de werkgroep toegevoegd “om sturing te geven aan de werkgroep”, mede gezien het “hoge afbreukrisico” (zie onderstaande mail).

  Even later kwam ook Kees van de Meulen er bij, als vervanger van Cyril. Een foto van de – nog onwennige – werkgroepsleden, bijeen in een kamer bij de IVBN in Voorburg, staat hieronder.

  De werkgroep ging aan de slag en vergaderde verschillende keren rond het jaareinde.

 • 24 maart 2010

  IVBN ledenvergadering

  In de vergadering werd aangekondigd er mee verder te gaan als meer dan 2/3e van de leden vóór zouden stemmen. Dat geschiedde. Er werd door de IVBN geld beschikbaar gesteld voor de startfase. Kees kwam met een plan voor de inrichting van de transactiedatabases en ik bedacht een excel model voor te vragen variabelen en hun samenhang. Pieter en Rob gingen de stappen zetten om de database ook juridisch vorm te geven. In de loop van 2010 kreeg de transactiedatabase vorm. Huurbegrippen werden gedefinieerd en processen zijn beschreven. Er verscheen een memorandum voor de achtergronden en doelstellingen van StiVad om deelnemers duidelijk te maken waar StiVad voor stond. Er kwam een modelovereenkomst oor tussen de Stichting Vastgoeddata “Stivad” en potentiële deelnemers. Verder was er overleg met andere partijen, zoals ROZ IPD, NVM Business, PropertyNL, de Vastgoedmarkt en taxateurs. Ook was er discussie over het gewenste organisatiemodel. Zo ook is een begroting voor het eerste jaar van de start up fase gemaakt. Er moest een bestuur en een Raad van Toezicht komen. Op …Pieter, weet jij dit……… is de Stichting Vastgoeddata “Stivad” (Pieter, is dat ook de uiteindelijke naam geworden? opgericht.

  De benoeming van de leden van het bestuur en de Raad van Toezicht verliep voorspoedig. René Vierkant was gelukkig bereid voorzitter van het bestuur te worden. De andere bestuursleden van het eerste uur waren…………… De Raat van Toezicht werd geformeerd uit ……………..

  Belangrijk was ook de instelling van een gebruikersgroep. Want het idee was van meet af aan te gaan rapporteren over aan- en verkooptransacties. Dat ging in eerste instantie op basis van het genoemde Excel formulier.

  De eerste leden van de gebruikersgroep waren:

  • Peter Keller (Bouwfonds)
  • Roel Nienhuis (SPF)
  • Jo Vaessen (ING REIM)
  • Mark Esmeijer (Dela)
  • Paul Twight (NSI)
  • Jan Gaasenbeek (Delta Lloyd)
  • Maurice Rijntjes (Redevco)
  • Jelena van den Broeck (NS Poort)
  • Collin Boelhouwer (Bouwinvest)

  zie de foto hieronder gemaakt bij de eerste bijeenkomst van de gebruikersgroep. Tegelijkertijd werkte Pieter en … op basis van een Plan van Eisen aan een model van de database. Het Excel model ontwikkelde zich tot een prototype voor een register.

 • 2011

  start spreadsheetfase

  Milestone Content goes here

 • 2011

  Eerste versie register online

  Milestone Content goes here

 • 2012

  eerste 500 transacties

  Milestone Content goes here

 • september 2015

  FIN startup

  Milestone Content goes here

 • december 2016

  Ontwikkeling eigen platform (STAP)

  Milestone Content goes here

 • 2017

  FIN prototype

  Milestone Content goes here

 • 2018

  STAP en FIN online

  Milestone Content goes here

 • 24 mei 2018

  overgang VBTR naar eigen platform (STAP)

  Milestone Content goes here

 • 2020

  StiVAD 10 jaar

  Milestone Content goes here

 • 2019

  2000 transacties twv 23.2 mld

  Milestone Content goes here