Groei meldingen transacties

In het register stonden eind mei 2021 3.383 transacties, waarvan:
* 1.447 woningcomplexen (92 uit publieke bron)
* 868 winkels en winkelcentra (95)
* 574 kantoren (156)
* 287 bedrijfsvastgoed (214)
* 151 woonzorgcomplexen (75)
* 34 parkeergarages (7)
* 22 overige (15)

In de voorgaande zes maanden werden 665 nieuwe transacties toegevoegd, waarvan 471 uit publieke bron en 194 door StiVAD-deelnemers. De waarde van alle transacties samen beloopt 41,5 miljard euro, waarvan 11,6 miljard uit publieke bron en 29,9 miljard voor rekening van StiVAD-deelnemers.

De StiVAD-database bevat vastgoedtransacties uit 2020 ter waarde van 11,2 miljard euro. Het gaat hierbij om gedetailleerde transactiegegevens afkomstig van StiVAD-deelnemers (inclusief aanvangsrendementen) voor een bedrag van ruim vier miljard euro. Voor het overige zijn het transacties uit openbare bron, die sinds juli 2020 aan de StiVAD-database worden toegevoegd.