Home Invest Belgium treedt toe tot StiVAD

De Belgische beursgenoteerde woningverhuurder Home Invest Belgium heeft zich aangesloten bij de Stichting Vastgoeddata “StiVAD”. De belegger – na Heimstaden de tweede buitenlandse deelnemer in StiVAD – verwierf in november 2021 zijn eerste bezit in Nederland.

Home Invest Belgium is een Belgische openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV of BE-REIT), gespecialiseerd in de aankoop, ontwikkeling, verhuur en beheer van woningen. De portefeuille omvat ruim 2.400 eenheden in 50 complexen met een waarde van 725 miljoen euro in België en Nederland.

Deelnemers in StiVAD
Onder de deelnemers van StiVAD bevinden zich institutionele beleggers, woningcorporaties, taxateurs van groot zakelijk vastgoed en accountants. De stichting is in 2010 opgericht door de Vereniging van Institutionele Vastgoedbeleggers in Nederland (IVBN) en startte met zeventien zogeheten founding fathers, met als doel betrouwbare marktreferenties voor betere vastgoedtaxaties.

Aangesloten partijen melden hun beleggingstransacties in het vastgoedbeleggingsregister van StiVAD. Deelnemende taxateurs kunnen deze marktreferenties gebruiken voor de onderbouwing van hun waarderingen op marktwaarde. Eigenaren gebruiken de referenties onder andere voor het motiveren van (des-)investeringsbeslissingen voor beleggingscommissies en commissarissen.

Groeistrategie Home Invest
In het kader van haar groeistrategie heeft Home Invest Belgium gekozen om haar speelveld uit te breiden naar de Nederlandse markt. “Nederland is een land met sterke economische fundamenten. We willen na deze eerste stap absoluut doorgroeien in de Nederlandse markt”, stelt Sven Janssens, CEO van Home Invest Belgium.

Markttransparantie
Bestuursvoorzitter Robbert van Dijk van StiVAD is blij met de nieuwe toetreder: “Home Invest Belgium is na Heimstaden de tweede buitenlandse woningbelegger die zich bij StiVAD aansluit. Het toont aan dat ook buitenlandse partijen zich committeren aan een kwalitatief hoogwaardig register met marktreferenties. Ik hoop dat dit voorbeeld ook door andere buitenlandse partijen actief in Nederland zal worden gevolgd.”

Over StiVAD
StiVAD is een onafhankelijk, non-profit platform voor het veilig delen van data binnen de vastgoedsector. Aansluiting bij StiVAD biedt deelnemende partijen een voor iedereen zichtbaar bewijs van volledige openheid en transparantie. Door de snelle groei is StiVAD een steeds completere bron voor beleggingstransactiegegevens. Naast de beleggingstransactiedatabase beheert StiVAD ook de Footfall Index Netherlands (FIN), een passanten-index voor winkelcentra en -gebieden.