kantoorbeleggingen: sterke tweedeling

bar-th-kantoren-vk
De tweedeling in de kantorenbeleggingsmarkt is kenmerkend. In het laatste half jaar van 2014 werd er een leegstaand kantoor van de hand gedaan tegen een BAR van bijna 60%. Daar staat tegenover de verkoop van een kantoorbelegging tegen 6,75%. De mediane verkoop BAR was 11,25%. Let op: deze BAR is gebaseerd op slechts 8 transacties.