ksvon-q415
De cumulatieve koopsommen (vrij op naam) zijn eind 2015 gestegen tot ruim € 8,8 miljard. De aan- en verkopen van woningcomplexen nemen sinds de tweede helft van 2012 meer dan de helft van de gemelde transacties voor hun rekening.
n-q415
Het aantal gemelde vastgoedbeleggingstransacties in het register is eind 2015 gestegen tot 984. Het aantal woningcomplextransacties maakt meer dan de helft uit van het volume. Daarna volgen de winkels.

 

stivad-kantoren-barth-verkoop
Met name in de eerste helft van 2014 verkochten beleggers veel kantoren. De verkoop bruto aanvangsrendementen (BAR) hebben over een periode van 3,5 jaar gevarieerd tussen de 9,5% en de 11%. Het laatste halfjaar is het rendement gestegen. De verkoop van kantoren met deels leegstand kan hier een goede verklaring voor zijn.

 

stivad-retail-barth-verkoop
De verkopen van winkelcomplexen vonden tot de tweede helft van 2012 plaats tegen een stabiel bruto aanvangsrendement (BAR) van 6,75%. Vanaf begin 2013 kwam er meer bewegelijkheid in de markt. De BARREN liepen op tot de tweede helft van 2014. Sindsdien beweegt de mediane BAR zich rond de 8,75%. Bij nadere analyse van de transacties in het register blijkt dat institutionele beleggers met name veel solitaire winkelpanden buiten de Randstad hebben verkocht aan particuliere beleggers.

 

stivad-woningen-barth-verkoop
De bruto aanvangsrendementen (BAR) waartegen vastgoedbeleggers woningcomplexen verkocht hebben liggen de laatste twee jaar stabiel rond een mediane BAR van 7%. Met name in de periode van de tweede helft van 2013 tot en met de tweede helft van 2014 zijn de beleggers actief geweest met verkopen. Er zijn respectievelijk 49, 78 en 58 transacties gemeld bij het vastgoedbeleggingstransactieregister.

 

Hieronder informeren wij u over ontwikkelingen op de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt. De cijfers  zijn gebaseerd op unieke transactiedata die worden aangeleverd door 24 grote vastgoedbeleggers en corporaties. Hun gezamenlijk belegd vermogen in Nederlands vastgoed bedraagt circa € 70 miljard. Deze partijen leveren op deze manier een belangrijke bijdrage aan meer markttransparantie.  Daarnaast wisselt StiVAD informatie uit met 12 grote taxateurs, die circa 80% van het zakelijk vastgoed in Nederland waarderen. Reacties zijn welkom! Mail naar research@stivad.nl.

  • Op 01.01.16 waren er 984 beleggingstransacties bij het centrale StiVAD register gemeld.
  • De transacties vertegenwoordigen een volume van ruim € 8,8 miljard (koopsommen vrij op naam).
  • In 2015 zijn tot nu toe 399 transacties gemeld met een volume van € 3,93 miljard.
  • De deelnemende partijen kochten in 2015 voor € 1,61 miljard aan vastgoedbeleggingen.
  • De deelnemende partijen verkochten in 2015 voor € 2,32 miljard.
De transacties vertegenwoordigen een volume van ruim € 5,1 miljard (koopsommen vrij op naam).  De stijging is in 2014 met name te verklaren door meer aankopen, te weten € 1 miljard versus € 467 miljoen in 2013. De verkopen bedroegen € 614 miljoen in 2013 ten opzichte van € 657 miljoen in 2014.
bar-th-retail-vk
De gerealiseerde bruto aanvangsrendementen bij verkopen van winkelcomplexen zijn sinds het tweede half jaar van 2012 aan het stijgen. In het register is te zien dat de laatste jaren met name sprake is van verkopen van gemiddeld “kleinere” winkelbeleggingen in stadscentra buiten de Randstad. Bijna alle transacties vonden plaats tussen institutionele beleggers (verkopende partij) en particuliere beleggers.
t-n
Op 31.12.14 waren er 585 beleggingstransacties bij het centrale register gemeld (sinds 1.1.11). De transacties vertegenwoordigen een volume van ruim € 5,1 miljard (koopsommen vrij op naam). In 2014 werden er 149 transacties gemeld met een volume van € 1,7 miljard. Dit is een stijging van 55% ten opzichte van 2013 (€ 1,1 miljard).
bar-th-woningen-ka
Naast aan- en verkopen van woning- beleggingen registreert StiVAD eveneens kenmerken van “turn key”- en koop-aannemingovereenkomsten. Dit geeft een goed inzicht in de rendementen die beleggers bereid zijn te betalen voor nieuwbouw woningcomplexen, die gemiddeld genomen 1 tot 1,5 jaar later worden opgeleverd. In H2 2014 bedroeg de mediane BAR 5,6% voor koop-aannemingovereenkomsten. De stijging die sinds 2011 plaatsvindt, is niet eenduidig te verklaren. Onder andere de kapitaalmarktrente, de locatie, de omvang van de belegging en het portefeuillebeleid hebben alle invloed op de rendementsontwikkelingen.