Kantoren 4e kwartaal 2020: BAR 9,2% mediaan | 3,6% min

Er zijn in 2020 127 kantorentransacties geregistreerd met een volume van 2,3 miljard euro. Daarvan kwamen twintig transacties met een waarde van 212 miljoen euro voor rekening van deelnemers in StiVAD. Het mediane BAR lag voor deze laatste transacties op 9,2 procent. Het gaat voor het hele jaar 2020 om relatief kleine objecten die institutionele beleggers en woningcorporaties hebben verkocht, op drie aankopen met een flink metrage na.

Vierde kwartaal

Het overgrote deel van de transacties in 2020 – vijftien uit 21 – vielen in het derde kwartaal, waaronder twee van de drie aankooptransacties. Het laagste BAR van 3,6 procent is geregistreerd voor een kantoorpand van 4.400 vierkante meter in Naarden. Koper was een institutionele belegger. Het hoogste BAR van 13,2 procent werd gerealiseerd bij de verkoop van een kantoor van een kleine 7.000 vierkante meter in Schiedam. Koper was hier een projectontwikkelaar. Het mediane BAR lag op 9,2 procent.

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR – theoretische huur – per kwartaal van kantorentransacties. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.