Kantoren 2e kwartaal 2021: BAR 7,95 mediaan | 4,6 min

Kantorentransacties werden door Stichting Vastgoeddata ‘StiVAD’ in de eerste twee kwartalen van 2021 33 keer geregistreerd, met een waarde van 365,8 miljoen euro. Deelnemers in StiVAD waren bij zeven deals betrokken, goed voor 207 miljoen euro. De transacties vielen alle in het eerste kwartaal. Het laagste BAR kwam uit op 4,6 procent voor de aankoop van een groot kantoorpand  in Rotterdam. Het hoogste BAR lag op 11,8 voor de verkoop aan een projectontwikkelaar van een pand van 1.500 vierkante meter in Almere. Het mediane BAR kwam uit op 7,95 procent.

In de eerste kwartalen van 2020 en in het tweede kwartaal 2021 (voorlopige cijfers) lag het aantal transacties onder drie, waardoor voor die perioden geen boxplot kon worden getekend.

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR – theoretische huur – per kwartaal van kantorentransacties. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.