Onderzoek prijsindex voor commercieel vastgoed

De onderzoeksvraag van dit artikel is of er ook een prijsindex voor vastgoed kan worden gemaakt op basis van gegevens zoals zijn verzameld in de Stichting Vastgoeddata (StiVAD)vastgoedtransactiedatabase. Dit register is oorspronkelijk opgericht om taxaties in Nederland te verbeteren. Uit het onderzoek komt naar voren dat de verzamelde gegevens zich ook lenen voor het maken van vastgoedprijsindices van transactiegegevens. Wel vraagt dit om geavanceerde statistische technieken. De berekende prijsindices laten interessante ontwikkelingen zien. Een
volgende stap is het daadwerkelijk periodiek gaan maken en publiceren van sommige prijsindices met een hoge mate van representativiteit.

prijsindex voor commercieel vastgoed_ Real Estate Research Quarterly_12_2014