Persbericht: StiVAD benoemt leden raad van toezicht

Drie nieuwe leden treden toe tot de raad van toezicht van StiVAD. Het gaat om Robbert van Dijk van a.s.r. real estate, Astrid Schlüter van Vesteda en Erik Steinmaier van Altacredit Capital Partners. Dit drietal neemt per 5 september 2023 de plaats in van de afzwaaiende leden Frans van Hoeken, René Vierkant en Jan Vis.

Voorzitter van de raad van toezicht Robbert van Dijk is managing director Residential bij a.s.r. real estate en was tot voor kort voorzitter van het bestuur van StiVAD. Astrid Schlüter is chief operating officer bij woningbelegger Vesteda in Amsterdam. Erik Steinmaier richtte dit voorjaar zijn eigen vastgoedfinancieringsbedrijf Altacredit Capital Partners op, na een lange carrière als vastgoedbankier bij ABN Amro. De vernieuwing van de raad van toezicht was nodig doordat de eerdere toezichthouders hun laatste termijn hadden volgemaakt.

Betrouwbare vastgoedtaxaties
StiVAD is in 2010 opgericht door de Vereniging van Institutionele Vastgoedbeleggers in Nederland (IVBN) om taxateurs betrouwbare marktreferenties te bieden voor betere vastgoedtaxaties. Aangesloten partijen melden hun beleggingstransacties rechtstreeks in het vastgoedbeleggingsregister van StiVAD.

Sinds 2020 worden daaraan transacties uit het kadaster en de vakpers toegevoegd, waardoor een compleet beeld van vastgoedbeleggingstransacties in de professionele Nederlandse beleggingsmarkt ontstaat. Deelnemer in StiVAD zijn institutionele en grote particuliere beleggers, woningcorporaties, taxateurs van groot zakelijk vastgoed en accountants.

Over StiVAD
StiVAD is een onafhankelijk, non-profit platform voor het veilig delen van data binnen de vastgoedsector. Aansluiting bij StiVAD biedt deelnemende partijen een voor iedereen zichtbaar bewijs van volledige openheid en transparantie. Door de snelle groei is StiVAD een steeds completere bron voor beleggingstransactiegegevens. Naast de beleggingstransactiedatabase beheert StiVAD ook de Footfall Index Netherlands (FIN), een passanten-index voor winkelcentra en -gebieden.