Persbericht: StiVAD benoemt vier nieuwe bestuursleden

Vier nieuwe leden treden toe tot het bestuur van StiVAD. Het gaat om Joosje Lugard van Woonzorg Nederland, Annette Postma van CBRE, Casper Hesp van Achmea Real Estate en Kenny Zartarian van Heimstaden. De drie zittende bestuursleden Jef Holland van Deloitte, Peter Dansen van DansenVanderVegt en René Clement van Wonen Limburg schuiven per 5 september 2023 door naar de positie van respectievelijk voorzitter, penningmeester en secretaris.

Joosje Lugard is transactiemanager bij de in seniorenwoningen gespecialiseerde woningcorporatie Woonzorg Nederland. Annette Postma is director Valuation & Advisory Services Healthcare bij de internationale vastgoedadviseur CBRE. Casper Hesp is director Real Estate Investment Management bij Achmea Real Estate en Kenny Zartarian is head of Asset Management bij de internationale woningverhuurder Heimstaden.

De vier bestuursposten kwamen vrij door het afzwaaien van bestuursleden. Kaj Deana (voorheen Heimstaden), Robbert van Dijk (a.s.r. real estate), Roger Felix (MVGM Taxaties) en Yucel Unlu (voorheen Achmea Real Estate) traden volgens schema af of wisselden van werkkring. Voormalig voorzitter Robbert van Dijk keert terug als voorzitter van de raad van toezicht van StiVAD.

Betrouwbare vastgoedtaxaties
StiVAD is in 2010 opgericht door de Vereniging van Institutionele Vastgoedbeleggers in Nederland (IVBN) om taxateurs betrouwbare marktreferenties te bieden voor betere vastgoedtaxaties. Aangesloten partijen melden hun beleggingstransacties rechtstreeks in het vastgoedbeleggingsregister van StiVAD.

Sinds 2020 worden daaraan transacties uit het kadaster en de vakpers toegevoegd, waardoor een compleet beeld van vastgoedbeleggingstransacties in de professionele Nederlandse beleggingsmarkt ontstaat. Deelnemer in StiVAD zijn institutionele en grote particuliere beleggers, woningcorporaties, taxateurs van groot zakelijk vastgoed en accountants.

Over StiVAD
StiVAD is een onafhankelijk, non-profit platform voor het veilig delen van data binnen de vastgoedsector. Aansluiting bij StiVAD biedt deelnemende partijen een voor iedereen zichtbaar bewijs van volledige openheid en transparantie. Door de snelle groei is StiVAD een steeds completere bron voor beleggingstransactiegegevens. Naast de beleggingstransactiedatabase beheert StiVAD ook de Footfall Index Netherlands (FIN), een passanten-index voor winkelcentra en -gebieden.