Peter Dansen: ‘StiVAD wordt nog sneller en completer’

Peter Dansen is sinds half september 2020 bestuurlid van “Stichting Vastgoeddata”, StiVAD. Hij is mede-oprichter en -eigenaar van het taxatiebureau DansenVanderVegt in Eindhoven, gespecialiseerd in de waardering van vastgoed in bezit van corporaties.

Wat zie je als het belangrijkste wapenfeit van StiVAD tot nu toe?

“Vanuit de vastgoedsector gezien is het goed dat StiVAD is opgestaan om transparantie te brengen. Was dat niet gebeurd, dan had de overheid dat gedaan. Dat moet je niet willen – het zou lang hebben geduurd en het was waarschijnlijk minder goed geregeld.”

Waarom heeft DansenVanderVegt zich aangesloten?

“DansenVanderVegt is een onafhankelijk taxatiebureau. Wij zijn een vreemde eend in de bijt doordat wij niet makelen. Daardoor hebben wij ook geen database met eigen transacties. Zonder StiVAD zouden wij ons werk niet kunnen doen. De regels van het Nederlands Register van Vastgoedtaxateurs (NRVT) verplicht ons referentietransacties in onze taxaties op te nemen.”

Waarom is deelname in StiVAD van belang voor corporaties?

“Corporaties worden voor taxateurs een betere gesprekspartner als zij weten wat er speelt in vastgoedbeleggingsland. Van de transacties die worden gemeld in de vakbladen hoef je weinig te verwachten. Er worden nauwelijks rendementen of details gedeeld. Deelname aan StiVAD kan de professionalisering binnen corporaties op gang brengen.”

Welke stappen kan StiVAD nog zetten?

“Met het vastgoedbeleggingstransactie-register zoals dat er nu is, kunnen wij goed uit de voeten. Maar soms ontbreekt nog een belangrijke parameter, zoals de mutatiegraad. Bij een corporatie ligt die meestal lager dan bij institutionele beleggers, vaak op maar twee procent. Daaruit kun je aflezen wat de snelheid is waarmee de actuele huurinkomsten oplopen naar de maximale wettelijke huur. Mutatie is de motor achter de realisatie van de huurpotentie. Dus is het van belang dat deze parameter zo veel mogelijk worden vastgelegd.

Daarnaast is het bestuur er kien op dat deelnemers zo snel mogelijk hun transacties melden. Idealiter krijg ik de informatie net zo snel als  beleggingsmakelaars die bij een transactie zijn betrokken. Anders  loop ik achter de markt aan en dat wil ik als taxateur tot een minimum beperken. StiVAD werkt hier hard aan en het blijft een punt van aandacht voor het bestuur.”

Wie is Peter Dansen?

“Ik ben geen workaholic – ben min of meer toevallig in het ondernemerschap gerold. Met mijn compagnon werkte ik als taxateur bij FGH Bank. Op een dag zeiden wij tegen elkaar: ‘Waarom doen wij dit niet voor onszelf? Klanten kiezen voor ons, niet voor de bank’. Een jaar later hebben onze eerste medewerker aangenomen, vijftien jaar later staat de teller op vijftien medewerkers, inclusief inhuurkrachten. Het is een serieuze onderneming geworden.

Het liefst ben ik de hele dag buiten. Ik loop graag hard, één of twee keer per jaar loop ik een marathon in het hooggebergte. Maar ik voel mij ook prettig met een hengel in een bootje in de Biesbosch. Mijn zoon (12) vindt het prachtig iets te vangen dat je kunt eten. Ik sta ook graag langs het sportveld als mijn dochter (15) speelt.”