Sentiment in winkelvastgoedmarkt slaat om na eerste halfjaar

Het volume aan beleggingen in winkelvastgoed gemeten naar overeenkomstdatum lag in het derde kwartaal van 2022 de helft lager dan in dezelfde periode in 2021. Dat blijkt uit het register van vastgoedbeleggingstransacties van StiVAD.

Na een aanvankelijk goede start bekoelde het enthousiasme van beleggers in het derde kwartaal. Dat kwartaal werd echter nog steeds afgesloten met een plus van 31% ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2021. 

Wanneer wordt gemeten naar leverdatum is sprake van een daling ten opzichte van het jaar 2021 met 36 procent. In die berekening komt het totaal voor 2022 tot en met het derde kwartaal uit op 820 miljoen euro, tegen een totaal van 1,3 miljard euro voor dezelfde periode in 2021.

Bij leverdatum wordt gekeken naar deals die zijn voltooid, bij overeenkomstdatum deels ook naar deals die zijn gesloten voor levering op een datum in de toekomst. Het verschil toont het marktsentiment in de vorm van een daling of – zoals nu – een stijging.

Volume winkelbeleggingsmarkt
naar overeenkomst- en leverdatum

jaar periode naar datum overeenkomst tov jaar eerder naar datum levering tov jaar eerder
2021 kw 1 160 mln 170 mln
kw 2 370 mln 260 mln
kw 3 460 mln 440 mln
kw 4 920 mln 1,0 mrd
totaal 1,9 mrd 1,9 mrd
2022 kw 1 450 mln 179% 410 mln 143%
kw 2 620 mln 65% 640 mln 142%
kw 3 230 mln -50% 290 mln -34%
totaal kw 1-3 1,3 mrd 31% 820 mld -36%

Bron: VBT-register StiVAD

Het mediane BAR van de winkelvastgoedbeleggingen waarbij deelnemers in StiVAD betrokken waren liep in de eerste drie kwartalen op van 6,3 via 7,3 naar 8,9 procent. De getoonde daling naar 8,0 procent voor het vierde kwartaal staat nog niet vast: nog niet alle transacties in het vierde kwartaal zijn in dit cijfer verwerkt. 

Transacties met winkelvastgoed

Bron: VBT-register StiVAD