Marktmonitor Woningen:
BAR nieuwbouw naar 4,0-4,5%

Een meerderheid van de institutionele woningbeleggers aangesloten bij StiVAD verwacht voor de eerste zes maanden van 2023 een stijging van het bruto aanvangsrendement voor nieuwbouwwoningen naar een niveau tussen 4 en 4,5 procent. Dat blijkt uit de eerste StiVAD Marktmonitor Woningen.

Van de geënquêteerden beheert 55 procent woningen met een gezamenlijke waarde boven 2 miljard euro.

Bron: StiVAD Marktmonitor Woningen 0123

Met de Marktmonitor Woningen wil StiVAD professionele partijen in de vastgoedsector inzicht bieden in het sentiment in de markt voor woningcomplexen. Dit is een aanvulling op de marktreferenties van het omvangrijke StiVAD-register met vastgoedbeleggingstransacties.

Bron: StiVAD Marktmonitor Woningen 0123

 

Woningbeleggers zijn unaniem negatief over de algemene waardeontwikkeling woningbeleggingen in 2023.

Bron: StiVAD Marktmonitor Woningen 0123

 

Zonder uitzondering voorzien de beleggers een daling van de waarde van hun woningportefeuilles.

Genoemde aanleidingen hiervoor zijn:

  • gestegen rente
  • oplopende inflatie
  • regulering van het middenhuursegment
  • beperking van de huurindexatie
  • overallocatie voor vastgoed binnen beleggingsportefeuilles
  • geopolitieke spanningen
  • gedaald consumentenvertrouwen

Bron: StiVAD Marktmonitor Woningen 0123

 

Van de deelnemende woningbeleggers voorziet 55 procent het BAR voor nieuwbouwwoningen in 2023 oplopen naar een niveau tussen 4,0 en 4,5 procent. Ruim een derde van de respondenten ziet het BAR zelfs stijgen naar een niveau tussen 4,5 en 5,0 procent. Eén belegger denkt zelfs dat het BAR boven 5 procent komt te liggen. In 2022 bereikte het mediane BAR voor nieuwbouw in het tweede kwartaal zijn laagste stand met een waarde van 3,6 procent en is inmiddels opgelopen naar 4,2 procent tegen het jaareinde, zo blijkt uit een analyse van het vastgoedbeleggingstransactieregister (VBTR) van StiVAD.

Bron: StiVAD Marktmonitor Woningen 0123

 

De ondervraagde beleggers zijn eensgezind in hun oordeel over de ontwikkeling van de leegwaarden in 2023: die gaan omlaag.

Bron: StiVAD Marktmonitor Woningen 0123

 

Een kleine veertig procent van de deelnemers geeft aan dat zij in de afgelopen maanden overeenkomsten voor nieuwbouw hebben opgezegd of uitgesteld.

StiVAD Marktmonitor Woningen
De StiVAD Marktmonitor Woningen is gebaseerd op een lijst van 10 vragen die werd voorgelegd aan 14 deelnemers met grote woningportefeuilles. Van hen stuurden er 11 antwoorden in. De vragen werden kort voor kerst 2022 voorgelegd, de ingestuurde antwoorden werden op 16 januari 2023 geanalyseerd.