StiVAD research, onafhankelijk, gebaseerd op unieke data

Hieronder informeren wij u over ontwikkelingen op de Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt. De cijfers  zijn gebaseerd op unieke transactiedata die worden aangeleverd door 24 grote vastgoedbeleggers en corporaties. Hun gezamenlijk belegd vermogen in Nederlands vastgoed bedraagt circa € 70 miljard. Deze partijen leveren op deze manier een belangrijke bijdrage aan meer markttransparantie.  Daarnaast wisselt StiVAD informatie uit met 12 grote taxateurs, die circa 80% van het zakelijk vastgoed in Nederland waarderen. Reacties zijn welkom! Mail naar research@stivad.nl.

  • Op 01.01.16 waren er 984 beleggingstransacties bij het centrale StiVAD register gemeld.
  • De transacties vertegenwoordigen een volume van ruim € 8,8 miljard (koopsommen vrij op naam).
  • In 2015 zijn tot nu toe 399 transacties gemeld met een volume van € 3,93 miljard.
  • De deelnemende partijen kochten in 2015 voor € 1,61 miljard aan vastgoedbeleggingen.
  • De deelnemende partijen verkochten in 2015 voor € 2,32 miljard.