Transactievolume kantorenmarkt daalt in derde kwartaal

Het volume aan beleggingen in kantorenvastgoed gemeten naar overeenkomstdatum lag in het derde kwartaal van 2022 57 procent lager dan in dezelfde periode in 2021. Dat blijkt uit het register van vastgoedbeleggingstransacties van StiVAD.

Vastgoedbeleggingen in kantoren hadden tot en met het derde kwartaal een waarde van 2,3 miljard euro, 39% meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Wanneer wordt gemeten naar leverdatum is sprake van een iets lagere groei ten opzichte van het jaar 2021 met 35 procent. In die berekening komt het totaal voor 2022 tot en met het derde kwartaal uit op 2,6 miljard euro, tegen een totaal van 1,9 miljard euro voor dezelfde periode in 2021.

Bij leverdatum wordt gekeken naar deals die zijn voltooid, bij overeenkomstdatum deels ook naar deals die zijn gesloten voor levering op een datum in de toekomst. Het verschil toont het marktsentiment in de vorm van een stijging of – zoals nu – een daling.

Volume kantorenbeleggingsmarkt
naar overeenkomst- en leverdatum

jaar periode naar datum overeenkomst tov jaar eerder naar datum levering tov jaar eerder
2021 kw 1 480 mln 280 mln
kw 2 650 mln 550 mln
kw 3 2 mrd 1,1 mrd
kw 4 2,6 mrd 3,2 mrd
totaal 5,7 mrd 5,2 mrd
2022 kw 1 630 mln 30% 580 mln 107%
kw 2 770 mln 18% 720 mln 30%
kw 3 850 mln -57% 1,3 mrd 10%
totaal kw 1-3 2,3 mrd 39% 2,6 mrd 35%

Bron: VBT-register StiVAD

Het mediane BAR van de kantoorbeleggingen waarbij deelnemers in StiVAD betrokken waren daalde in de eerste drie kwartalen gestaag van 9,1 via 7,9 naar 7,1 procent. De getoonde stijging naar 9,4 procent voor het vierde kwartaal staat nog niet vast: nog niet alle transacties in het vierde kwartaal zijn in dit cijfer verwerkt.

Transacties met kantoorvastgoed

Bron: VBT-register StiVAD