Beleggingsmarkt: 5,7 miljard euro tot nu in 2023

Vastgoedbeleggers hebben in 2023 tot nu gemeten op basis van leverdatum voor 5,7 miljard euro belegd in Nederlands vastgoed. Dat blijkt uit het transactieregister van StiVAD.

Over de eerste helft van 2022 lag het beleggingsvolume gemeten naar leverdatum nog op 9,3 miljard euro, aan het einde van het derde kwartaal was dat opgelopen tot 14,7 miljard euro. Het verschil met de totalen nu wordt dit jaar hoogstwaarschijnlijk niet meer ingelopen.

Het totale beleggingsvolume van 5,7 miljard gemeten naar leverdatum werd gerealiseerd in 396 transacties. Voor woningen waren dat 122 transacties met een totale waarde van 2,5 miljard euro. In winkels werden 61 transacties geregistreerd met een waarde van 421 miljoen euro. Kantoorbeleggingen voor 1,1 miljard euro werden in 58 transacties gerealiseerd. Logistieke en bedrijfshallen waren goed voor 1,4 miljard euro in 110 transacties. In zorgvastgoed werden 24 transacties geregistreerd met een waarde van 160 miljoen euro.

Als wordt gekeken naar overeenkomstdatum werd in 2023 tot nu voor slechts 3,9 miljard euro in vastgoed belegd. Het verschil in de totalen gemeten naar leverdatum en overeenkomstdatum vormen een indicatie van het sentiment in de markt: de afspraken voor recente juridische leveringen werden al eerder gemaakt, toen de verwachtingen in de markt nog hooggespannen waren. Zo kende 2022 een beleggingsvolume naar overeenkomstdatum van 20 miljard euro, gemeten naar leverdatum was dat 22 miljard. Dat is een indicatie dat de vastgoedmarkt toen al begon af te koelen.