Medio 2020 startte StiVAD de pilot OT-Module. Met als doel haar deelnemers een hoogwaardig inzicht te geven in de Nederlandse beleggingsmarkt door alle beleggingstransacties te registreren en voor haar deelnemers te ontsluiten. De huidige StiVAD-deelnemers in de ET module zijn goed voor circa 30% – 35% marktaandeel. Met toevoeging van transacties door particuliere beleggers, beleggingsfondsen en buitenlandse investeerders zag StiVAD het afgelopen jaar het geregistreerde marktaandeel stijgen tot 80%-90%.

Geverifieerd en gecontroleerd vanuit Kadaster en StiVAD. Door gebruik te maken van beide modules ontstaat een compleet en onafhankelijk beeld van de Nederlandse beleggingsmarkt. In te zetten voor research, referentietransacties, marktrapportages, analyses en  bij acquisities.

Voor taxateurs betekent de module Openbare Transacties een significante verruiming van de beschikbare aantallen referentietransacties.

Basis van de Openbare transacties is data uit het Kadaster en meldingen in de (vak-)media. Elke “publieke transactie” wordt gecontroleerd en zo mogelijk “nagebeld”. Met als resultaat geverifieerde transacties met research op adres, koopsom, koper, verkoper, metrage, leegstand, looptijd en – bij 22% van de OT’s – huuropbrengst of huurprijsniveau en rendement. Altijd met vermelding van de bron. Bij transacties van boven de € 10 miljoen wordt de leveringsakte opgevraagd voor verdere research zoals  financiële en fiscale details. ,

Sinds 1 juli 2021 is de OT officieel gestart. Door te kiezen voor de OT-Module krijgt uw organisatie inzicht in alle beleggingstransacties en ‘koop-voor-eigen-gebruik’ – transacties. Maar de unieke en toegevoegde waarde van een “StiVAD-melding” blijft de betrouwbare indicatie van het BAR. Daarom blijven de meldingen van uw organisatie cruciaal!

Wilt u meer weten over de OT-Module? Of wilt u een presentatie?

Stuur een mail naar petra@stivad.nl of bel 06-11079094.