Volume vastgoedtransacties halveert in 3e kwartaal 2022

Het volume aan vastgoedbeleggingstransacties gemeten naar overeenkomstdatum is in het derde kwartaal 2022 met bijna de helft teruggevallen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit het register van vastgoedbeleggingstransacties van StiVAD.

De achterstand over de eerste drie kwartalen van 2022 ten opzichte van dezelfde periode een jaar bleef beperkt tot -9 procent.

Wanneer wordt gemeten naar leverdatum is er in de eerste drie kwartalen van 2022 geen achterstand, maar juist een groei van +32 procent. In die berekening komt het totaal voor de eerste drie kwartalen van 2022 uit op 12,3 miljard euro, tegen  9,3 miljard in dezelfde periode in 2021.

Bij leverdatum wordt gekeken naar deals die zijn voltooid, bij overeenkomstdatum deels ook naar deals die zijn gesloten voor levering op een datum in de toekomst. Het verschil toont het marktsentiment in de vorm van een stijging of – zoals nu – een daling.

Volume vastgoedbeleggingsmarkt
naar overeenkomst- en leverdatum

jaar periode naar datum overeenkomst tov jaar eerder naar datum levering tov jaar eerder
2021 kw 1* 2,5 mrd 2,0 mrd
kw 2 3,4 mrd 3,1 mrd
kw 3 5,4 mrd 4,2 mrd
kw 4 7,9 mrd 8,8 mrd
totaal 19 mrd 18 mrd
2022 kw 1 3,6 mrd 40% 3,9 mrd 97%
kw 2 3,8 mrd 13% 4,2 mrd 33%
kw 3 2,9 mrd -46% 4,2 mrd 2%
totaal kw 1-3 10,3 mrd -9% 12,3 mrd 32%

*) Eind 2020 werden veel transacties gedaan met zogeheten ‘Groninger aktes’, waarmee de levering van vastgoed in tijd naar voren wordt gehaald om te besparen op de hogere overdrachtsbelasting per 1 januari 2021.

Bron: VBT-register StiVAD

Hotelvastgoed
In de eerste drie kwartalen van 2022 werd volgens de cijfers van StiVAD voor een totaal van 450 miljoen euro aan hotelvastgoed verhandeld.