winkelbeleggingen: stijgende rendementen bij verkopen

bar-th-retail-vk
De gerealiseerde bruto aanvangsrendementen bij verkopen van winkelcomplexen zijn sinds het tweede half jaar van 2012 aan het stijgen. In het register is te zien dat de laatste jaren met name sprake is van verkopen van gemiddeld “kleinere” winkelbeleggingen in stadscentra buiten de Randstad. Bijna alle transacties vonden plaats tussen institutionele beleggers (verkopende partij) en particuliere beleggers.