Winkels 1e kwartaal 2024: BAR mediaan 9,8% | 5,9% min 

StiVAD registreerde in het eerste kwartaal 2024 op basis van overeenkomstdatum 24 transacties met winkels en winkelcentra voor 177,9 miljoen euro. Bij 4 transacties noteerde StiVAD rendementen, samen goed voor 7,5 miljoen euro.  

Het laagste BAR in het eerste kwartaal kwam uit op 5,9 procent. Een institutionele belegger betaalde dit aanvangsrendement voor een supermarkt in Renkum in een transactie met een particuliere belegger. Het hoogste BAR van 19,1 procent werd genoteerd in een transactie met een complex met meerdere winkels in een Fries dorp tussen twee institutionele beleggers. Het mediane BAR kwam uit op 9,8 procent. 

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR – theoretische huur – per kwartaal van winkeltransacties. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.