Winkels 2e kwartaal 2021: BAR mediaan 6,2% | min 5,0%

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR – theoretische huur – per kwartaal van winkeltransacties. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.

 

Aan transacties met winkels en winkelcentra registreerde Stichting Vastgoeddata ‘StiVAD’ er tot nu 52, met een totale waarde van 437,5 miljoen euro. Deelnemers in StiVAD hadden daarin een aandeel van 29,5 miljoen euro met negen transacties. Institutionele beleggers en woningcorporaties hebben opnieuw vooral verkocht. Slechts bij één transactie ging het om een aankoop, nota bene binnen de eigen onderneming. Eén transactie viel in het derde kwartaal.

Het laagste BAR van 5 procent is geregistreerd voor de verkoop van een winkelplint onder een wooncomplex in Amsterdam West aan een projectontwikkelaar. Het hoogste BAR van 9,2 procent werd genoteerd voor de verkoop van een winkelpassage in Doorn aan een institutionele belegger (geen StiVAD-deelnemer). Het mediane BAR kwam lag op 6,2.