Winkels 3e kwartaal 2021: BAR mediaan 9% | min 6%

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR – theoretische huur – per kwartaal van winkeltransacties. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.

Aan transacties met winkels en winkelcentra registreerde Stichting Vastgoeddata ‘StiVAD’ er tot nu 99, met een totale waarde van 764 miljoen euro. Deelnemers in StiVAD hadden daarin een aandeel van 54,6 miljoen euro met 27 transacties. Institutionele beleggers en woningcorporaties hebben opnieuw vooral verkocht. Vier transacties vielen in het vierde kwartaal.

Het laagste BAR van 6% is geregistreerd voor de verkoop van een winkel in het centrum van Zaandam van 215 vierkante meter. Het hoogste BAR van 11% werd genoteerd voor de verkoop van een winkelpand in Winschoten. Het mediane BAR kwam lag op 9%.