Winkels 2023 tot nu: BAR 9% | 4,5% min

StiVAD registreerde tot half september op basis van leverdatum 61 winkel- en winkelcentrumtransacties met een totale waarde van 421 miljoen euro. De 48 transacties met winkels die StiVAD registreerde op overeenkomstdatum waren goed voor  283,3 miljoen euro. Bij tien daarvan waren deelnemers in StiVAD betrokken, goed voor 38,5 miljoen euro. Het laagste en het hoogste BAR werden beide betaald voor solitaire winkels in Maastricht, respectievelijk 4,5 en 15,4 procent, aan de Grote Staat en Wolfstraat, op 350 meter afstand van elkaar. Het mediane BAR lag op 9 procent. Van de tien transacties vielen de meeste in het tweede kwartaal. Voor het eerste en derde kwartaal tot en met begin september waren er daardoor te weinig transacties om een boxplot te tekenen.

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR – theoretische huur – per kwartaal van winkeltransacties. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.