Winkels 4e kwartaal 2021: BAR mediaan 9,2% | min 2,3%

Het laagste BAR van 3,2% werd geregistreerd voor de verkoop van een winkelpand van bijna 11.000 m2 in het centrum van Amersfoort aan een projectontwikkelaar. Het hoogste BAR van 16,3% werd genoteerd voor de verkoop van een geplaagd winkelcentrum in Heerlen aan twee particuliere beleggers. Het mediane BAR kwam in het vierde kwartaal uit op 9,2%.

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR – theoretische huur – per kwartaal van winkeltransacties. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.