Winkels eerste kw ’20: mediane BAR 5,9% | minimale BAR 4,54%

Winkels; BAR Q2 20

figuur boven: boxplots – met uitschieters – van het BAR – theoretische huur – per kwartaal van winkeltransacties. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.

Als het om winkelbeleggingen gaat, dan valt in het vastgoedbeleggingstransactieregister op dat institutionele beleggers de portefeuilles nog steeds aan het herschikken zijn. Winkelobjecten in de kleinere en middelgrote steden worden verkocht. Het betreft binnen deze groep met name kleinere winkelcentra. Het mediane BAR van het eerste kwartaal 2020 (5,9%) is dan ook met name gebaseerd op dit type transactie. Het mediane BAR van 9,8% in het laatste kwartaal 2019 werd gestuwd door verkopen van vooral solitaire panden aan huurders en particuliere beleggers. In het tweede kwartaal van 2020 werden geen winkeltransacties geregistreerd.