Winkels: laagste BAR naar 6,35 procent

Winkels t/m 3e kw 2020Er zijn in 2020 tot nu 32 winkeltransacties geregistreerd met een totale waarde van 381 miljoen euro. Het laagste BAR van 6,35 procent is geregistreerd voor een transactie met een wijkwinkelcentrum van 3500 vierkante meter in Gorinchem. Het mediane BAR daalde in het derde kwartaal naar 8,5 procent, tegen een percentage van 9,1 een kwartaal eerder. Bij achttien transacties waren StiVAD-deelnemers betrokken. Institutionele beleggers en woningcorporaties nemen nog steeds afscheid van hun winkelbeleggingen.

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR – theoretische huur – per kwartaal van winkeltransacties. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.

Winkels t/m 3e kw 2020, geografisch