woningbeleggingen: mediane BAR bij koop-aanneming 5,6% (H2, 2014)

bar-th-woningen-ka
Naast aan- en verkopen van woning- beleggingen registreert StiVAD eveneens kenmerken van “turn key”- en koop-aannemingovereenkomsten. Dit geeft een goed inzicht in de rendementen die beleggers bereid zijn te betalen voor nieuwbouw woningcomplexen, die gemiddeld genomen 1 tot 1,5 jaar later worden opgeleverd. In H2 2014 bedroeg de mediane BAR 5,6% voor koop-aannemingovereenkomsten. De stijging die sinds 2011 plaatsvindt, is niet eenduidig te verklaren. Onder andere de kapitaalmarktrente, de locatie, de omvang van de belegging en het portefeuillebeleid hebben alle invloed op de rendementsontwikkelingen.