Corporatie Staedion treedt toe tot StiVAD

Woningcorporatie Staedion in Den Haag heeft zich aangesloten bij de Stichting Vastgoeddata “StiVAD”. Het aantal deelnemers in StiVAD komt daarmee op 85.

Woningcorporatie Staedion verhuurde in 2020 bijna 37.000 zelfstandige woningen en ruim 7.000 overige objecten als winkels, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen. Daarmee heeft de corporatie één op de zeven woningen in Den Haag in bezit. Er werken ruim 450 mensen.

Onder de deelnemers van StiVAD bevinden zich institutionele beleggers, woningcorporaties, taxateurs van groot zakelijk vastgoed en accountants. De stichting is in 2010 opgericht door de vereniging van institutionele beleggers in Nederland (IVBN) en startte met zeventien zogeheten founding fathers, met als doel betrouwbare marktreferenties beschikbaar maken voor betere vastgoedtaxaties.

Aangesloten partijen melden hun beleggingstransacties in het vastgoedbeleggingsregister van StiVAD. Deelnemende taxateurs kunnen deze marktreferenties gebruiken voor de onderbouwing van hun waarderingen op marktwaarde. Eigenaren gebruiken de referenties onder andere voor het motiveren van (des-)investeringsbeslissingen voor beleggingscommissies en commissarissen.

Bestuursvoorzitter Robbert van Dijk van StiVAD is blij met de nieuwe toetreders: “Staedion krijgt door de aansluiting bij StiVAD toegang tot referentietransacties die een betrouwbare onderbouwing bieden voor de marktwaarde van zijn woningbezit. Steeds meer corporaties sluiten zich aan. Met de betrouwbare marktdata van StiVAD kunnen zij hun assetmanagement en taxaties verder professionaliseren.” Inmiddels hebben zich 44 woningcorporaties bij StiVAD aangesloten.

Directeur Onderhoud en Vastgoed Dré Boidin van Staedion vertelt: “Met de deelname aan Stivad zetten we een belangrijke stap in de ontwikkeling van de vastgoeddata. We krijgen beter inzicht in onze vastgoedwaarderingen en vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de markttransparantie en professionalisering van onze sector.”

Over StiVAD

StiVAD is een onafhankelijk, non-profit platform voor het veilig delen van data binnen de vastgoedsector. Aansluiting bij StiVAD biedt deelnemende partijen een voor iedereen zichtbaar bewijs van volledige openheid en transparantie. Door de snelle groei is StiVAD een steeds completere bron voor beleggingstransactiegegevens. Naast de beleggingstransactiedatabase beheert StiVAD ook de Footfall Index Netherlands (FIN), een passanten-index voor winkelcentra en -gebieden.