Woningen 1e kwartaal 2024: BAR 4,8% mediaan | 3,5% min 

In het eerste kwartaal van 2024 registreerde StiVAD op basis van overeenkomstdatum 19 transacties met woningcomplexen voor 306,3 miljoen euro. In 7 gevallen waren hierbij deelnemers in StiVAD betrokken, goed voor een totaal van 142,6 miljoen euro. 

Het mediane BAR op basis van transacties van deelnemers kwam voor het eerste kwartaal uit op 4,8 procent. Het ging in die gevallen – op één na – om transacties met bestaande bouw. Het valt op dat institutionele partijen en grotere particuliere beleggers bijna geen te bouwen woningen in koop-aanneming- of turnkeyovereenkomsten kochten. 

Energielabels C en D 

Het laagste BAR van 3,5 procent werd door een buitenlandse investeerder betaald voor bestaande woningen uit het einde van de jaren zestig met energielabel C op twee plekken in Amsterdam. De verkoper was een institutionele belegger. Het hoogste BAR van 5,7 procent werd genoteerd bij een transactie tussen twee institutionele partijen voor een complex met 50 woningen met energielabel D in Den Haag.  

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR (theoretische huur) per kwartaal van transacties met woningcomplex. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR. 

 

Woningen: geografische spreiding 

Alle transacties waarvoor StiVAD rendementen noteerde hadden betrekking op de provincies Noord- en Zuid-Holland. De gemiddelde rendementen per provincie kwamen uit op respectievelijk 4,1 en 4,8 procent. Door het geringe aantal transacties zijn er geen bruikbare aanvangsrendementen voor de overige provincies beschikbaar.