Woningen 2e kwartaal 2022: BAR 3,75% mediaan | 3,0% min

Tot en met het tweede kwartaal van 2022 registreerde StiVAD 14 transacties met woningcomplexen waarbij deelnemers in het transactieregister betrokken waren, met een totale waarde van 562,9 miljoen euro. Het mediane BAR kwam in het tweede kwartaal uit op 3,75%. De aankoop van 130 te bouwen woningen in Amsterdam-West leverde het laagste BAR van 3,0%. Het hoogste BAR van 4,3% werd betaald door een institutionele belegger voor een te bouwen wooncomplex met 98 eenheden in Waddinxveen.

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR (theoretische huur) per kwartaal van transacties met woningcomplex. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.

Woningen: geografische spreiding

In de eerste helft van 2022 waren de aankopen gelijkelijk gespreid over Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant met elk drie transacties onder StiVAD-deelnemers. Noord-Holland was de provincie met het laagste gemiddelde BAR van 3,7%, terwijl in Zuid-Holland en Noord-Brabant gemiddeld 4,2% werd betaald.

Woningen: mediane waarde per gemeente

De mediane waarde voor het BAR op basis van theoretische huur was in de eerste helft van 2022 met 3,7% het laagst in Amsterdam. Door het geringe aantal transacties kan er over andere gemeenten niets worden gezegd.

Bij de kaart: het mediane BAR – theoretische huur – per gemeente gebaseerd op woningbeleggingstransacties in de eerste helft van 2022.

Woningen: turnkey- en koopaannemingstransacties

Veel woningcomplexen worden verworven door middel van koopaanneming- en turnkey-overeenkomsten met een BAR-afspraak. Het merendeel van de transacties werd gesloten binnen twee bandbreedtes goed voor elk 42,9%, te weten tussen 3,7 en 4,1% en 4,2 en 4,6%. Het hoogste aanvangsrendement werd genoteerd in Waddinxveen, tegen fors lagere rendementen werd er gekocht in Amsterdam en Utrecht.