Woningen 2e kwartaal 2021: BAR 4% mediaan | 3,4% min

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR (theoretische huur) per kwartaal van transacties met woningcomplex. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.

 

Er zijn in 2021 tot nu toe door Stichting Vastgoeddata ‘StiVAD’ 47 woningbeleggingstransacties geregistreerd, met een totale waarde van 805,2 miljoen euro. Van deze deals kwamen er elf voor rekening van bij StiVAD aangesloten partijen, goed voor 334 miljoen euro. De overige transacties waren afkomstig uit openbare bron. In acht gevallen ging het om een koopaanneming- of turnkey-overeenkomst, met een gezamenlijke waarde van 301,2 miljoen euro.

In de grafiek is duidelijk te zien dat de markt voor woningcomplexen zich in het tweede kwartaal van 2021 normaliseert. In het eerste kwartaal werd het beeld vooral bepaald door de aankoop van woningen via koopaanneming- en turnkey-overeenkomsten. Daarin was duidelijk het effect van de verhoging van de overdrachtsbelasting voor beleggers zichtbaar. In het tweede kwartaal werd al weer meer bestaand vastgoed verhandeld, waardoor aanvangsrendementen verder uit elkaar lagen. In het derde kwartaal werden nog slechts twee transacties geregistreerd, net te weinig om in een boxplot te kunnen weergeven.

Het laagste BAR kwam in het tweede kwartaal uit op 3,4 procent en betrof een koop-aannemingovereenkomst voor een appartementencomplex met 181 woningen In Amsterdam Noord. Het hoogste BAR van 4,4 procent werd betaald door een institutionele belegger voor getransformeerd kantoorpand met 25 wooneenheden. Verkoper is een particuliere belegger. Het mediane BAR komt uit op vier procent.

Woningen: geografische spreiding

De provincies met de meeste transacties met woningcomplexen waren Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. In Noord-Brabant lag het mediane BAR op 4,4 procent, Zuid-Holland scoorde een 4,1, Noord-Holland was het laagst met 3,9. In de overige provincies waren te weinig transacties (< 3) om een betrouwbare mediane BAR te berekenen.

Bij de kaart: het mediane BAR – theoretische huur – per gemeente gebaseerd op woningbeleggingstransacties in 2020.

 

Woningen: turnkey- en koopaannemingstransacties

Veel woningcomplexen worden verworven door middel van koopaanneming- en turnkey-overeenkomsten met een BAR-afspraak. Bij het merendeel (65 procent) van de overeenkomsten in de eerste twee kwartalen werden bruto aanvangsrendementen afgesproken tussen 3,8 en 4,6 procent. De laagste bruto aanvangsrendementen liggen tussen 3,4 en 3,8 procent en werden genoteerd voor projecten in Amsterdam en Den Haag.