Woningen 3e kwartaal 2023: BAR 4,2% mediaan | 4% min

Tot en met het derde kwartaal registreerde StiVAD op basis van overeenkomstdatum 107 transacties met woningen voor 1,6 miljard euro. Bij 12 van deze transacties noteerde StiVAD ook rendementen.

Het mediane BAR voor het derde kwartaal kwam uit op 4,2 procent op basis van vijf transacties waarvoor StiVAD rendementen noteerde. Het ging in die gevallen – op één na – om turnkey- of koopaannemingcontracten met BAR-afspraak. Het valt in de cijfers op dat institutionele partijen en grotere particuliere beleggers nauwelijks bestaande woningen verhandelen.

Energielabel C

Het laagste BAR van 4,0 procent betaalde een particuliere belegger voor 49 bestaande woningen met energielabel C in de regio Eindhoven. De verkoper was een institutionele belegger. Het hoogste BAR van 4,3 procent betaalde een institutionele partij voor een turnkeyproject met een kleine honderd woningen in het Groene Hart.

Taakoverdracht

In het tweede kwartaal betaalde een woningcorporatie bij een taakoverdracht het hoogste BAR van 14,5%.

Bij de grafiek: boxplots – met uitschieters – van het BAR (theoretische huur) per kwartaal van transacties met woningcomplex. Het mediane BAR wordt weergegeven door de groene horizontale streep in de boxplot. Het “BAR min” is het laagste BAR.

 

Woningen: geografische spreiding

In de provincie Zuid-Holland lag het gemiddelde BAR voor woningtransacties waarvoor StiVAD rendementen noteerde op 4,2%. Door het geringe aantal transacties zijn er geen bruikbare aanvangsrendementen voor de overige provincies beschikbaar.